ÖMER HÜDÂYÎ BABA (1237-1321 H/1821-1905) -2- PDF 
Pazartesi, 21 Kasım 2022 00:00

ÖMER HÜDÂYÎ BABA (1237-1321 H/1821-1905) -2-

(...dünden devam)

Terzi Baba’nın mutlu huzuruna girdiği zaman kendisinde başka bir hal oluştuğundan hemen istem dışı olarak ders almak istemiş, bunun üzerine parmakla gösterilmekte olan ünlü Şeyh Terzi Baba gözünü yumup murakabeye varmış ve birkaç dakika sonra buyurmuş ki: “Senin nasibin Arapkir’de Halifemiz Ömer Nûrânî Hazretlerine verilmiştir. Oradan feyiz alacaksın.”

Hemen hareket etmiş; yolda giderken kaynayan aşk ve sevginin yüksek etkisinden güçsüz kalmış ve içtenlikle yardım istemek amacıyla “İmdat imdât ey Ğavs-i A’zam (Büyük Yardımcı) demiş, ansızın görünen iki korkunç kurt kendisine doğru gelerek ayaklarına yüzlerini sürerek hal diliyle birtakım işaretler yaparak saygılarını sunmuşlar ve Devletlinin, yüce bir makama ulaşacağını hal diliyle anlatarak gitmişlerdir.

Bunun üzerine azmi ve içtenliği daha da artarak Arapkir’e gelmiş, ârifler kutbu, Hakka kavuşanların önderi, irşâd şeyhi, imdâda yetişen Büyük Pîr ve ulu mürşid Efendimiz Şeyh Ömer … Hazretlerinin yüksek huzuruna gelip derhal eteğine kapanmıştır. Büyük Mürşid Hazretleri mânevî murakabeye varmış, sonra kendisine moral vermiş, gerekli öğütlerde bulunmuş ve usule uygun olarak çekeceği virdleri ve zikirleri, yolun âdâb ve erkânını (terbiyesini yöntemini) tamamen anlatıp bir teveccüh eylemiş ve kendisine öğretildiği biçimde devam etmesi öğüdüyle memleketi olan Harput’a göndermiştir.

İki yıl kadar tenhaya çekilip vird ve zikir çekmekle meşgul olduktan sonra seyahate (ülkeyi dolaşmaya) karar vermiştir. Böylece Anadolu ile yöresinde bulunan ülkeleri dolaşmış, nice nice fazilet ve mânevî bilgi sahibi insanlarla buluşma şerefine ermiştir.

Ezelî yardım, belirlenmiş vaktine bağlı olduğundan yavaş yavaş olağanüstü haller görünmeğe başlamış; kendisinde başka bir hal oluştuğundan seyahati bırakarak yedi yıl tenha dağlarda otlarla beslenerek o kadar çok zikir ve huzura çalışmış ki Allah’ın özel tasarruflarına ermiş Güçlü Allah ona lütuf ile mânevî bilgi kapılarını açmış; böylece manen görüştüğü Hızır Peygamber (selâm) ona Merve’de Eba Müslim Teberdar ile görüşeceği sözünü vermiştir. Bunun üzerine hemen Merve’ye yönelip gitmeğe başlamış oraya vardığında (Eba Müslim ile) açıkça görüşme şerefine ermiş, Hızır Aleyhisselâm da Cenabı Şeyhin mutlu ağızlarına bir nefes üflemek suretiyle Şeyhe Ledünnî bilgi kapıları açılmış çeşitli mânevî haller görünmüştür.

(devamı yarın..)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş