Mealde hata mı yoksa dikkatten kaçma mı?
Çarşamba, 15 Haziran 2011 01:00

Mealde hata mı yoksa dikkatten kaçma mı?

19 Ağustos 2010, Vatan Gazetesi 21. Sayfada;

" Sevgi arttıkça ruh olgunlaşır " yazınızı ilgiyle okudum. "Peygamber, müminlere canlarından da ileridir " (Ahzab: 5 ) diye yazıyorsunuz...

Saygıdeğer efendim, (Ahzab: 5) sizin Mealinize de, öteki Kur'an Meallerine de baktım. "Peygamber, müminlere canlarından da ileridir " mealini bulamadım... Hatta, 1-8 ayetlerde de bulamadım... Dikkatinizden kaçmış olmalı, bir başka ayet olmalı...

Ayrıca daha aşağılarda, ( Rad:11 ) den bahsedilmekte, " İnsanın önünden ve arkasından izleyenler vardır, onu Allah'ın emrinden korurlar " ( Rad :11 ) Anlam kayması var gibime geldi. Gene Kuran Mealinize baktım. Orada, " Allah'ın emriyle " korurlar yazılı...

...Emrinden Korurlar/ ...Emriyle Korurlar.

Gene dikkatinizden kaçmış olmalı...

Selam hürmet ve başarı ve sağlık dileklerimi iletiyorum... Saygılarımla efendim... Ali İhsan, Emekli Öğretmen

Cevap: Yazımda âyet numarası hatalı yazılmış. 6 yerine beş yazılmış. Benim mealimde Ahzâb 6. âyetin meali şöyledir: "Peygamber, mü'minlere canlarından ileridir. Onun eşleri de onların anneleridir. Rahim sahipleri (anne tarafından akrabalar) da Allah'ın Kitabında birbirlerine öteki mü'minlerden ve Muhâcirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız hariç. Bunlar Kitapta yazılmıştır."

Ra'd 11'nci âyete gelince bunun motamot çevirisi "Allah'ın emrinden korurlar" şeklindedir. Çünkü orijinalde "min-emrillah"tır. Min emrillah: Allah'ın emrinden demektir. Allah'ın emryile olsaydı "bi-emrillah" olurdu. Çünkü Arapçada b cer harfi, ile anlamına gelir. Fakat cer harfleri bazen birbiri yerinde kullanılabildiği için âyeti "bi-emrillah" şeklinde yorumlayanlar da vardır. Ama benim yazdığım yorum değil, motamot çeviridir. Şimdi o âyete yaptığım tefsiri gözden geçirelim:

"11- O(insa)nın önünden ve arkasından izleyen(melek)ler vardır, onu Allah'ın emrinden korurlar."

Her insanı izleyen birtakım güçler, onu gece ve gündüz bekleyen, kötü olaylardan koruyan melekler vardır. Eğer bu koruyucular olmasa, insanın yaşaması dahi mümkün değildir. İbn Ebî'd-dunyâ, Ebû Umâme'den merfû olarak şu hadisi naklediyor: "Mü'mine, kendisini korumak için üç yüz altmış melek vekil kılınmıştır. Onu, başına gelmesi mukadder olan olaylardan korurlar. Meselâ gözü koruyan yedi melek vardır: sıcak yaz gününde sinekler bal çanağından balı nasıl savunursa onlar da gözü öyle savunurlar." Ebu Umâme: "Hiçbir insan yoktur ki kendisiyle beraber olup kendisini savunan bir melek bulunmasın. Melek onu, kendisi için takdir edilen şeye teslim edinceye kadar savunur" demiştir.