İNSANIN VAR OLUŞ AMACI NEDİR? (2) PDF 
Salı, 07 Haziran 2022 00:00

İNSANIN VAR OLUŞ AMACI NEDİR? (2)

(...dünden devam)

Yaratıklar olmasa da Allah’ın zatı vardır. Zaten Peygamberimiz: “Allah var iken bir şey yok idi. O yine ezelde olduğu gibidir” sözüyle bu gerçeği anlatmıştır. Allah’ın zatı bilinmez. Ama O Zât, isim ve sıfatlarıyla evrende kendini gösterir. Bu varlıkların her biri, havada uçan kuşlar, dalgalanan denizler, akan ırmaklar, bulutlar, rüzgârlar, tüm doğa olayları ve tüm varlıklar kendilerinin gerisinde Allah olduğunu gösterir. “Başlangıç ondandır, dönüş de O’nadır”

2. Düşünce insanı diğer canlılardan ayıran ve insanı sorumluluk düzeyine yükselten üstün bir özelliktir. Sorumluluk insanı hem mutlu, hem de mutsuz eder. Mutluluk ve mutsuzluk da düşüncenin algıladığı bir şeydir. Düşünce olmasa mutluluk veya mutsuzluk söz konusu olmaz. Gece olmasa gündüzün değeri olmaz. Düşünce mutsuzluğu algılıyor, düşünce yüzünden insan mutsuz da olabiliyor diye kimse düşünce yetisinden yoksun kalmak istemez. O zaman insan ile herhangi bir hayvan arasında fark kalmaz. Hattâ hayvanlarda bile kendilerini yönetecek ölçüde bir düşünce vardır. Ama tabii insanın beyin yapısıyla hayvanınki mukayese edilemez.

İşte insanın diğer canlılardan üstünlüğü de düşüncesinde ve yaptıklarından sorumlu olmasında; mutlu olabilmek için birtakım ahlâk kuralları, yasalar koyabilmesindedir. Elbet mutsuzluk da olacak ki mutluluğun değeri bilinsin. Çünkü her şey ancak karşıtıyla anlaşılır. Çirkinlik olmasa güzellik bilinmez; gece olmasa gündüzün aydınlığı fark edilmez; açlık olmasa yemeğin tadı anlaşılmaz. Dünyamız şartlarında her şey karşıtlı olarak yaratılmıştır. Bu, Yüce Yaratıcının isim ve sıfatlarının da gereğidir. Çünkü evren, O’nun isim ve sıfatlarının yansımasından ibarettir. Filozofların dediği gibi “Evrende var olandan daha mükemmeli olamaz!”

Öyle ise en büyük mutluluk, O’na kulluktur. İnsanı yücelten O Tüm Güzelliklerin Kaynağı Olan’ı sevmektir. Sevmenin en ileri derecesi ibadet(tapmak)tır. Düşünce, ayrı ayrı şekillerden çok, bütün şekilleri var eden O Yaratıcıyı sevmeyi gerektirir.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş