BAYRAM MESAJI (1) PDF 
Pazartesi, 02 Mayıs 2022 00:00

BAYRAM MESAJI (1)

Hamdolsun bu yıl da Ramazan ayını geçirip bayrama ulaştık. Bugün sevinç günüdür. Diğer günlerde oruç tutmak ibadet iken bugün oruç tutmak Allah’ın ziyafetine ve ikramına karşı gelmek anlamına geldiği için haramdır. Bayramınızı tebrik eder, sağlık, afiyet ve huzur içinde hice bayramlara ulaşmanızı Cenabı Mevlâ’dan temenni ve niyaz eylerim.

Bayram sabahının girmesiyle dinen zengin sayılan her Müslümana fitre vermek gerekli olur. Zenginlik ölçüsü her türlü ihtiyacından fazla olarak 81 gram altın veya bunun karşılığı paradır. Bugünkü rayiçle tüm ihtiyaçlarından fazla olarak 73,305 TL si olan insan zengin sayılır.

Burada nisabın büyüyücü ve yıllanmış olması şart olmadığı gibi verecek kimsenin akıllı ve ergen olması da şart değildir. Çocuğa ve deliye de fitre düşer. Ancak bunların fitresini velîleri, bunların malından verir.

Dinen zengin sayılan Müslümanın, kendisi, ergenliğe ermemiş çocukları, elinin altında çalışan hizmetçileri için fitre vermesi gerekir. Karısının fitresini vermesi de vâcib olmamakla beraber iyidir.

Fitre, bayram sabahının girmesiyle vâcib olur ama bayram sabahından önce de, sonra da verilebilir. Ne zaman verilse kaza değil, eda olur. Fakirlerin ihtiyaçlarını gör­meleri için fitreyi bayramdan önce vermek müstehabdır (güzeldir). Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyur­muşlar­dır: "Fıtır sadakası, oruçluyu yanılarak söylenen yanlış sözlerden, çirkin sözlerden temizler, fakîrlere de bir azık olur. Kim onu Bayram namazından önce verirse verdiği, kendisi için makbul bir sadakadır. Kim onu namazdan sonra öderse o da kendisi için normal bir sada­kadır." (İbn Mâce, Zekât, 21)

Fitre, arpa, buğday, kuru hurma ve kuru üzümden verilir. Buğday ile unundan 520 dirhem (takriben: 1,5 kg.); diğerlerinden 1040 dirhem (takriben: 3 kg.) verilir. Bunların kendileri verile­ceği gibi değerleri olan para da verilebilir. Hangisi fakirin ihtiyacını karşılamaya uygunsa öyle yapılır. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı, bu çeşitli maddelerden verilecek fitrenin para değerini ilân etmektedir. Bu yıl fitre miktarı 40 TL. olarak belirlenmiştir. Fitre oruca bağlı değil, zenginliğe bağlıdır. Oruç tutmayan da fitre verir.

Değerli kardeşlerim, bayram sevinç günüdür, sevmek ve sevindirmek günüdür. Kur’ânı­mızın ifadesiyle bizler hep birbirimizdeniz. Hep birbirimize muhtacız. İnsan sosyal bir varlıktır. Yalnız yaşayamaz. Giyim için terziye, ev yapmak için ustalara, temel gıda maddeleri için çiftçilere, ekmek için fırın­cıya, sağlık için doktora, düzen için yöneticilere, polislere, ülkenin ko­runması ve birliğimizin muhafazası için orduya, hasılı tüm gereksi­nimlerimiz için o konudaki uzmanlara, görevlilere ihtiyacımız vardır.

Her kişi, yapması gereken görevleri yapmakla yükümlüdür. Peygam­berimiz, “İnsanların hayırlısı insanlara yararlı olandır!” buyurmuşlardır. Kişi kendisi kadar çevresini, toplumunu da düşünmelidir. Zaten kendisi için sevip istediğini, mü’min kardeşi için de sevip istemeyen, kendisine yapıl­masını istemediği şeyi kardeşi için de uygun görmeyen kişi tam anlamıyla inanmış sayılmaz.

Dozunu artıran Egoizm

İnsanlar son zamanlarda çok menfaatçi, paracı oldular. Bazıları için para, âdeta tanrı oluverdi. Paradan başka bir şey düşünmez oldular. Çıkar için insanları öldürmekten çekinmeyen var. Irak’ı işgal edip milyonca insanı katledenler, kadınları dul çocukları yetim bırakanlar paraya, minfaate tapanlardır. Afganistan’ı işgal edip mevcut düzeni yıkan, insanları birbirine düşürenler, paradan, çıkardan başka bir şey düşünmeyenlerdir. Suriye’de insanları yalın ayak hicret zorunda bırakanlar, Ukrayna’da durup dururken füzelerle kentleri harabeye çevirip milyonlarca insanı kış ortamında başka ülkelere sığınmak zorunda bırakanlar çıkarcı, bencil, nefsinden başka bir şey düşünmeyen kibir ve gurur tutkunu insanlardır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş