TİŞÖRTLE NAMAZ KILINIR MI? PDF 
Cuma, 29 Nisan 2022 00:00

TİŞÖRTLE NAMAZ KILINIR MI?

Süleyman hocam kimi Hoca tişörtle namaz kılınır diyor, kimisi kılınmaz diyor Hocam bir de size sorayım dedim, kararsız kaldım Cevabınızı bekleyeceğim. Şimdiden çok teşekkür ederim.

Hocam namaz kılan ama tesettürsüz bir kadın cehenneme mi gidecek?

Cevap: Tişörtle namaz kılınmaz diyenler ilmihal bilgisinden yoksun insanlardır. Büyük İslâm âlimlerine göre insanın namazda örtmesi gereken yerler: erkeklerde göbekle diz kapağı arasıdır, kadınlarda ise el, yüz dışında bütün bedendir. İmdi giyilen giysi göbekle diz kapağını örtüyorsa onunla namaz kılınır. Kimileri der ki: İnsan valinin huzuruna tişörtle çıkamazken Allah'ın huzuruna nasıl çıkar? Allah'ı vali ile mukayese etmek de cahilliktir. Biz her zaman Allah'ın huzurundayız. Gündüz, gece, ayakta ve uyurken, dışarıda, banyo-tuvalette Allah'ın gözetiminden ayrılmamız mümkün mü? İbadette saygı için avret mahallini örtmek emredilmiştir. Aslında bu da fıkıhçıların, bazı hadislere dayanarak verdikleri bir hükümdür. Yoksa Kur'ân'da sadece sev'elerinin yani edep yerlerinin örtülmesi emredilmiştir. Nitekim Malikîlere göre sev'eyi örtmek yeterlidir. 

Cehenneme gelince: Kimin cehenneme gideceğini, sadece Allah bilir. Ama Müddessir Suresinde namaz kılmayanların Cehenneme gideceği belirtilir: " 40- Cennetlikler, cennetlerin içinde soruyorlar; 41- (Cehennemde olan suçluların durumunu: 42- ‘Sizi şu yakıcı Ateşe ne sürükledi?’ 43- (Onlar da) Dediler ki: ‘Biz namaz kılanlardan olmadık. 44- Yoksula da yedirmezdik. 45- Boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık. 46- Ceza gününü yalanlardık. 47- İşte böyle iken ölüm bize gelip çattı’." (Müddessir: 40-47)

Günah işleyen, hak yiyen, yalan söyleyen ve benzeri günahlara dalanlar da elbette suçlarının cezasını Cehennem zindanında çekeceklerdir. Ama namaz kılan, fakat başını örtmeyen kadının Cehenneme gideceği hakkında bir haber yoktur. Allah kulunun niyetini bilir. Baş örtüsü bir emirdir ama asıl amaç, toplumu kötü düşüncelerden, şehvet hislerinden korumaktır. Başını örttüğü halde namaz kılmayan, yalan söyleyen, dedikodu yapan nice kadın var. Günah iki türlüdür. Bir Allah'a karşı işlenen, kişinin nefsine dönük günah. Bunu Allah dilerse bağışlar, dilerse cezalandırır. Bir de topluma karşı işlenen, toplum düzenini bozan suçlar vardır ki bunda Allah'a isyan yanında toplum hakkına tecavüz de vardır: Yalan söylemek, hak yemek, dedikodu yapmak, zina etmek, hile yapmak. Bunlar toplum düzenini bozan suçlardır. Bu tür suçlarda Allah hakkı yanında insanların hakkı da vardır. Allah dilerse öteki kullarını razı edip bunları da affeder ama büyük ihtimalle bu suçları işlemiş olanlar cezalandırılırlar. Allah, kullarının hakkını yiyenleri, hakka tecavüz edenleri bağışlamaz. Çünkü yapılan haksızlıklar, aslında daha dünyada iken kişinin ruhuna yapışıp ruh aynasını paslatır. Ruhun temizlenmesi için Cehenneme gitmesi gerekir. Bazı kirler vardır ki onlar ancak yakılarak temizlenir. Aslında Cehennem insanın eylemlerinin oluşturduğu bir haldir, Allah yakmıyor, kişi suçlar işleyerek kendi ruhunu ateşlere atıyor. İşlenen günahlar, Rabbi görmeğe engel perdeler olur. Nitekim Cenabı Hak buyurmuştur: "Hayır, doğrusu onların işleyip kazandıkları şeyler, kalplerinin üzerine pas olmuştur. Hayır, doğrusu onlar, o gün Rablerinden perdelenmişlerdir." (Mutaffifîn: 14-15)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş