BİRKAÇ SORU PDF 
Çarşamba, 27 Nisan 2022 00:00

BİRKAÇ SORU

1- Sarık takmanın 70 kat sevabı var mı? Sarıksız kılınan namaz mekruh mudur?

2- Yüce dinimizde içtihat kapıları kapanmış mıdır? Veya

3- İs­lâm’da yorum var mıdır? Varsa kimler yorum yapabilir? ...

Cevap 1) Namazın sarıkla bir ilgisi yoktur. Sarıkla kılınan namazın 70 kat daha sevap olduğu söylentisi uydurmadır. Makbul namaz sarıkla, cüppe ile değil, içtenlikle kılınan namazdır. Sarıksız namaz kılmak niçin mekruh olsun? Hac esnasında başı örtmek veya sarık takmak yasaktır.

Cevap 2) Dinimizde ictihad kapısı kapanmamıştır. İctihad kapısını açan Kur’ân ve Peygamber’dir. Bu kapıyı ancak açanlar kapatabilir. Peygamber’den sonra kimse din hükmü getiremeyeceğine göre “İctihad kapısının kapandığı” hakkındaki söylentiler doğru değildir.

Cevap 3) Dinin insanlara açıklanmasında zorunlu olarak yoruma başvurulur. İşte içtihat bir yorumdur. Ancak yorumu yetkili, Kur’­ân bilimlerinde uzman kişiler yapabilirler. Yorum için Kur’ân’ın içeriğine iyi vakıf olma yanında temel Kur’ân bilimlerini ve tarih, coğrafya, sosyoloji ve psikoloji, astronomi gibi yardımcı bilimleri bilmek gerekir. Ancak yorumlar bir ölçüde sübjektif olduğundan kesin nass gibi bağlayıcı değildir. Bir kişinin yorumunu kabul etme­yen sorumlu olmaz.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş