KADIN ANCAK TEMİZ HALDE İKEN BOŞANABİLİR (2) PDF 
Cumartesi, 23 Nisan 2022 00:00

KADIN ANCAK TEMİZ HALDE İKEN BOŞANABİLİR (2)

(...dünden devam)

230.Erkek yine boşarsa, artık bundan sonra kadın, başka bir kocaya varmadan kendisine helâl olmaz. O (vardığı adam) da bunu boşarsa, Allah’ın sınırları içinde duracaklarına inandıkları takdirde (eski karı kocanın) tekrar birbirlerine dönmelerinde kendilerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. (Allah) bunları bilen bir toplum için açıklamaktadır.

231.Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirdiler mi ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın; haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları (yanınızda) tutmayın. Kim bunu yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah’ın âyetlerini eğlence yerine koymayın; Allah’ın size olan nimetini ve size öğüt vermek için Kitap ve hikmetten size indirdiklerini düşünün, Allah’tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilir.

232.Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirdiler mi, kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde, (eski) kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bu, içinizden Allah’a ve âhiret gününe inanan kimseye verilen öğüttür. Bu, sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Daha sonra inmiş olan Talak Suresinin birinci âyetinde de şöyle buyurulmaktadır:

“Ey Peygamber! Kadınları boşa(mak iste)diğiniz zaman onları iddetleri içinde (âdetten temiz oldukları sırada) boşayın ve iddeti sayın (üç defa âdet görüp temizlenmelerini hesap edin). Rabbiniz Allah’tan korkun (bekleme süresi içinde) onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir edepsizlik yapmaları durumu, bu hükmün dışındadır (o zaman evden çıkarabilirsiniz). Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını geçerse kendisine yazık etmiş olur. Bilmezsin belki Allah, bundan sonra (iddet süresi içinde) yeni bir iş ortaya çıkarır (gönülleri uzlaştırıp birleşme ortamı yaratır).” (Talak: 1)

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş