Tefecilik yapan babamdan kalan miras bana helal mi? *** Hz. İsa Hakkında Soru

Tefecilik yapan babamdan kalan miras bana helal mi?

Sayın hocam, size bir sorum olacak: Babam zamanında tefecilikle uğraşıyordu ve oradan kazandığı paralardan arsalar ve evler aldı. Acaba bu paradan alınan mallar bizlere haram mıdır?

Ayrıca ben çoğu zaman çocuklarıma kızarken beddua ediyorum. Sizin görüşlerinize göre bu beddualarım kabul olur mu? Sorularıma cevap verirseniz çok sevinirim.

Cevap: Tefecilik haramdır, o yolla kazanılan para da harımdır. Ama kanaatime göre yapılan iş baban için haram ise onun bıraktığı miras varislerine helâldir. Çünkü varisler tefecilik yapmadılar, kendilerine miras yoluyla kalan malı alıyorlar. Siz bu malları alırsınız, elinizden gelirse bol bol hayır edersiniz. Bir fakir öğrenciye burs verirsiniz, Hak yoluna harcarsınız. Allah hatalarımızı bağışlasın.

Kişinin kendi canına, çocuklarına beddua etmesi dinen kötü görülmüştür. Peygamberimiz bunu menetmiştir. Ama yaptığınız bedduaların Allah katında kabul edilip edilmediğini ben bilemem. Maamafih Allah, kulunun her duasını kabul etmez. Kulunu sevdiği için onun, kızgınlıkla ağzından çıkan bedduaları kabul etmez. Zira kabul ederse kulunun sıkıntıya düşeceğini bilir, onun için kulunu esirger. Siz yine bu tür beddualarınızdan ötürü af dileyin ve yoksullara sadaka verin. Her şey gönlünüzce olsun.

 

Hz. İsa Hakkında Soru

Kıymetli Hocam, Kur’ân-ı Kerim Tefsiri isimli eserinizi henüz okumaya başladım. Kur’ân-ı Kerim’in Mealini de çok şükür devamlı okumaktayım. Elimdeki meal, 2006 basımlı, Diyanet Vakfı’nın 86-E yayın numaralı <Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meali isimli eser.

Bu eserde Zuhruf Suresi 61.ayette şu ifadeler mevcut :

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

61. Şüphesiz ki o (İsa), kıyametin (ne zaman kopacağının) bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun; çünkü bu, dosdoğru yoldur.

Altındaki açıklama:

(Bu ayette Hz. İsa’nın kıyamet için bir bilgi olduğu belirtilerek ahir zamanda onun tekrar dünyaya döneceğine işaret edilmektedir. Nitekim ayetteki <ilim kelimesi, işaret manasına gelen <alem şeklinde de okunmuştur. Bunun yanı sıra ayeti, <Kur’ân’da ahiret için yeterli bilgiler vardır şeklinde anlayanlar da olmuştur.)

Tefsirinizde ise;

“61’nci ayetteki <innehu da zamirin, genellikle İsa’ya gittiği kabul edilir. Buna göre ayette İsa’nın babasız yaratılmasının ve ölüleri diriltmesinin bir kıyamet ilmi, alameti olduğuna işaret edilmektedir. İsa’yı babasız yaratan Allah, bu olayla, ruhları da yeni bedenlere sokup kaldıracağını göstermiştir. İsa’nın öyle yaratılması, kıyametin mümkün ve mutlaka olacağına delildir.

<innehu’daki zamirin Kur’ân’a gitmesi de muhtemeldir. O zaman Kur’ân’ın, bir kıyamet bilgisi, yani kıyametin kopacağını açıklayan bir bilgi veya kıyametin kopacağını gösteren bir alamet olduğu belirtilmiş olur. Ayetteki, Peygamber’in ağzından söylenen “Bana uyunuz” kelimesi de zamirin Kur’ân’a gitmesinin daha uygun olacağını gösterir. Kur’ân bir kıyamet bilgisidir, kıyametin kopacağını söylüyor ve bunu kanıtlıyor. “Artık siz kıyametten hiç kuşkulanmayın ve bana uyun. İşte doğru yol budur.” şeklinde ifadeniz mevcut.

Hocam, Diyanet’in eserinde açıklama kısmında net olarak Hz.İsa’nın ahir zamanda tekrar dünyaya döneceği belirtilmiş. Halbuki Hz.İsa’nın ineceği haberi Kur’ân-ı Kerim’de yoktur dediğinizi biliyoruz. Kıyamete yakın zamanda bu veya benzeri bir durum yaşanacak mı ? İsa Mesih veya Mehdi veya Deccal gelecek midir ? Nisa Suresi 159.ayeti de benzer konuyu mu ele alır? Bu konuda Diyanet’in (veya pek çok İslam Aliminin) çelişmesi nedendir ? Lütfen bu konuda bizi aydınlatır mısınız.

Yüce Allah (C.C), sizin gibi âlimleri başımızdan eksik etmesin.

Selam ve saygılar sunarım. Hüseyin Baykut

Cevap: Sizi nasıl aydınlatayım kardeşim, siz hurafeyi gerçeklere tercih ediyorsunuz, diyanetin mealiymiş, bilmem kimin açıklamasıymış? Bunların bir delili var mı? Âyette olmayan sözleri adamlar getirip ayete monte ederek Kur'ân'ı tahrif ediyorlar, ben sizi nasıl ikna edebilirim? Bu konuda daha önce açıklamalarımı okumadığınız anlaşılıyor. Yani temcid pilavı gibi aynı şeyleri tekrar mı edeyim? Kur'ân'a göre kıyamet ansızın gelecektir. Ansızın gelecek şeyin alameti olur mu? Birtakım alâmetlerle, belirtilerle gelen şey de ansızın değil, geleceğini gösteren işaretlerle geliyor demektir. Oysa Kur'ân, kıyametin ansızın olacağını söylüyor.

“Soru ve Cevaplarla İslâm”, "İslâm'da Güncel Tartışmalar", "Kur'ân Ansiklopedisi" adlı eserlerimde bu konu, uzun uzadıya açıklanmış, Kıyamet alametleri diye bir şey olmadığı kanıtlarıyla belirtilmiştir.

Bu kıyamet alâmetleri, mehdi meseleleri hep birilerine çıkar sağlamak ve hegemonya kurmak amacına yöneliktir. Kur'ân'da ansızın geleceği belirtilen kıyametin alameti yoktur. Henüz kıyametin gelmesine, Allah bilir ya en az 5-6 milyar yıl var. Aceleye ne lüzum var? Bizim gibi milyarlarca nesil geçse yine kıyamet gelmez. Bu din bezirgânlarının çığırtkanlıklarına bakmayın.

Dünyadaki düzen değişikliği anlamında kıyamete çok zaman var. Ama kıyametin asıl anlamı yüce Divan duruşmasında bulunmak, orada ayakta durup yaptıklarının hesabını vermektir ki bu anlamda kıyamet her saniye vardır. Ölen ruh kıyamete (duruşmaya) çıkarılmaktadır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş