Hadisleri Hz. Ali mi yazdı? *** İçkinin az miktarda içilmesine cevaz var mı?

Hadisleri Hz. Ali mi yazdı?

Değerli hocam, Sn Prof. Dr. Süleyman Ateş; bir televizyon programı esnasında, kendisi de ehl-i beyt üzerine ciltlerce kitap yazmış bir ilahiyat profesörü olan, bu sebeple de fikirlerini yabana atamayacağımı sandığım, bir akademisyen (ismini vermek istemiyorum) tarafından, ilk halifeler Hz. Ebubekir(Ra), Hz. Ömer (Ra) ve Hz. Osman'ın (Ra) yazılmış olan hadisleri toplatıp yaktırdıklarını, fakat sadece Hz. Ali'nin (Ra) hadisleri yazdırdığını ifade ettiler. Zira, Peygamber efendimizin kendisine, "benim her söylediğimi yaz" dediğini belirttiler.

Bu sebeple bugün bizlere kadar ulaşmış olan hadislerin Hz. Ali kaynaklı olduğunu, bu yazılanların bir sandıkta muhafaza edildiğini ve Şii'lere bir soru sorulduğunda bu sandığı (muhtemelen birden fazla sandık olması gerekir) açıp onlara göre hüküm verdiklerini söylediler. Bu konuda sizin fikrinizi almadan bu ifadelere pek fazla inanamadım. Bu konudaki kıymetli fikirlerinizi lütfederseniz, size minnettar olurum. Cenab-ı Allah'tan sağlıklı bir ömür diler, saygılarımı sunarım, efendim. Prof. Dr. Ahmet Şalk

Cevap: Hz. Peygamber'in de Ali'ye: "Benim her söylediğimi yaz!" demesi mümkün değildir. Çünkü bu söz her şeyden önce Kur'ân'a aykırıdır. Kur'ân, onun, vahiy dışında diğer insanlardan farkı olmadığını vurgulamaktadır. Ne demek benim her söylediğimi yaz? Peygamber mesela hanımlarından birine "Sofrayı kur, acıktım" dese veya bir arkadaşına: haydi Hayber'e gidelim, Kuba'ya gidelim, biraz gezinelim dese bu söz, yazılması gerekli bir din kuralı mıdır? Bunun daha sonraki nesillere faydası nedir ki bu tür sözler vahiy gibi yazılsın?

Tam tersine, Peygamberimiz: "Benden, Kur'ân'dan başka bir şey yazmayın. Her kim, Kur'ân'dan başka bir şey yazmışsa onu silsin!" buyurmuştur. İşte bunun içindir ki Ebubekir de, özellikle Ömer de, hatta Hz. Ali de hadislerin yazılmasına müsaade etmemişlerdir. Kaldı ki gelen hadislerin çoğu Ali kaynaklı değil, özellikle Ebu Hüreyre ve Hz. Aişe kaynaklıdır. Ali'nin yazdığı hadisler değil, Kur'ân'dır, Kur'ân. Peygamber'in vefatından sonra Ali oturup Kur'ân'ı yazmış ve bu işi tamamlamadan evinden çıkmayacağına ahdetmiştir.

Lütfen hurafelere inanmayın. İşte dinin başına en büyük bela böyle hurafecilerin tv.lerde anlattıkları hurafelerle insanların kafasını batıl inançlarla doldurmalarıdır. Hz. Ali'den, kendisinden önceki üç halifeye göre daha çok hadis rivayet edilmesinin sebebi, Ali'nin, Peygamber'in yaşadığı Medine'de değil, hayatının siyasi yıllarını Medine'den çok uzaklarda, Irak'ın güney doğusunda bulunan Kûfe'de geçirmesi ve Peygamber'i görmemiş olan insanların, ondan Peygamber'in yaşayışı ve düşüncesi hakkında sordukları soruları cevaplaması ve Peygamber'in düşüncelerini, uygulamalarını, hayat tarzını bizzat kendi uygulamasıyla bu yabancı insanlara göstermesinden kaynaklanır. Maamafih o, sözlü olarak değil, uygulamasıyla Peygamber'in yaşam tarzını, düşüncelerini göstermiştir.

Yoksa kendisi asla oturup da bir hadis yazmamıştır. Böyle bir söz ona iftiradır. Ama o zaman baş gösteren siyasi bölünmeler, Peygamber'in düşüncesine, getirdiği Kur'ân'a ters birçok sözün uydurulup hadis şekline getirilmesine neden olmuştur. Ali taraftarları Ali ve taraftarlarına yakıştırdıkları sözlerle kendi davranış ve tutumlarını halka benimsetmeğe, Ali karşıtı Muaviye ve yandaşları da Ali ve evladı aleyhine birçok söz uydurup hadis şekline getirmeğe çaba harcamışlar ve bu yüzden dini hurafelere beleyen bu kadar uydurma söz, Kur'ân'ın karşısına dikilmiştir.

 

İçkinin az miktarda içilmesine cevaz var mı?

Hocam bazı İslam âlimleri sarhoş etmeyecek şekilde alkol içmenin haram olmadığını söylemişler, bu doğru mudur? Yani sarhoş olmayacak kadar içilebilir mi?

Cevap: Evet o görüşte olanlar vardır ama onlar çok azınlıktadır. Bugün sarhoş etmeyecek kadar alkol alan, yarın biraz daha fazlasını alır, her gün miktar artar ve sonunda bu kadar felaketlerin doğmasına neden olur. Kur'ân alkolü pislik kabul etmiş ve ondan kaçınmayı, uzak durmayı emretmiştir. Uzak durmak, azı da, çoğu da kapsar. Peygamberimiz de alkolü, ümmülhabâis (pisliklerin anası) diye nitelendirmiştir. İşte Kitap işte Peygamber sözü. Başka kim ne derse desin, alkol haramdır, azı da çoğu da.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş