ÂDETLİNİN İBADETİ (2) PDF 
Pazar, 26 Eylül 2021 00:00

ÂDETLİNİN İBADETİ (2)

(...dünden devam)

Namazın özü Zikirdir. Allah’ı zikretmeğe engel hiçbir hal yoktur. Allah’ı zikretmek caiz ve gerekli olduktan sonra namazın dış biçimi olan ayakta durmak, eğilmek ve secdeye gitmek mi caiz olmuyor? Temel öğe olan Zikir olmayınca o biçimsel hareketler namaz olmaz. Aktörün rol icabı kıldığı namaz, namaz değildir. Âdetli kadının murdar olacağı hükmü Kur’ân’ın değil, Tevrat’ın hükmüdür.

Bu mesele yüzünden ben çok eleştirildim. Hattâ hakkımda ağır suçlamalarda bulunanlar oldu. Sebep ne? O durumdaki kadına oruç tut, namaz kıl demiş olmam. Yahu kadın normal olarak aç kalırsa günah mı? Peki oruç tutması niçin günah olsun? Âdetli kadın Allah’ı zikretse günah mı? Hayır. Öyle ise namaz niçin kılmasın? Çünkü namazın temeli de zikirdir: “Beni anmak için namaz kıl!” (Tâhâ: 14)

Şimdi bu meseleyi iyice açıklığa kavuşturmak için Özet Tefsîr’imde yazdıklarımı okurlarımla paylaşacağım. Belki sağduyu sahipleri insaf ve iz’ân ile konuyu bir kez daha düşünürler.

Özet Tefsîr’de yazdıklarım:

Âdetli kadının namaz kılamayacağı hakkındaki rivâyet, sadece Hz. Âişe’ye dayandırılmaktadır. O da ilim ifade edecek nitelik ve güçte değildir. Yine Âişe’den gelen bir rivâyete göre düzensiz âdet gören bir kadın, Allah’ın Elçisine gelip bu durumda namaz kılıp kılamaya­cağını sormuş, Allah’ın Elçisi ona: “O gerçek âdet değildir, yıkan ve namazını kıl!” demiştir. Bu kadın, her vakitte yıkanıp namazını kılarmış (Müslim, Hayd: b. 14, h. 62-66).

Bu rivâyeti duyan Abdu’r-Rahmân ibn Hişâm: “Allah, Hind’e rahmet eylesin. Keşke bu fetvâyı duysaydı. Vallâhi bu özründen (yani âdet halinden) dolayı namaz kılamadığı için ağlayacak derecede üzülürdü! (Meğer bu halde namaz kılınabiliyormuş ama o bunu bilmiyordu)” demiştir (Müslim, Hayd: b. 14, h. 64).

Bir rivâyete göre Hz. Âişe, “Hayız günlerindeki namazlarını kazâ etmemiz gerekir mi?” diye soran bir kadına: “Sen Harû­riy­ye(Hâricîler)den misin? Allah Elçisi zamanında biz âdet görürdük. Bize (âdetten sonra) namazımızı değil, sadece orucumuzu kazâ etmemiz emredilirdi” demiştir (Müslim, Hayd: b. 15, h. 67-68).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş