HAKKI VE SABRI TAVSİYE (4) PDF 
Cumartesi, 04 Eylül 2021 00:00

HAKKI VE SABRI TAVSİYE (4)

(...dünden devam)

Sabır ne demektir?

Sabır, dilde tutmak, el çekmek demektir. “Falan kişi, sabren öldürüldü”demek, tutuklandı, bir süre sonra öldürüldü, demektir. Asıl bu mânâ için konulan sabır, etkileyici, üzücü bir olay karşısında kendine hâkim olmak, kızgın davranışlara girmemek; dili şikâyetten, uzuvları yanlış hareketlerden korumaktır. Kur'ân-ı Kerîm'de takriben doksan yerde zikredilmiş olan sabır, ümmetin icmâıyla farz olup îmânın yarısıdır. Çünkü îmânın yarısı sabır, yarısı şükürdür. "Ey inananlar, sabır ve namazla (Allah'tan) yardım dileyin. Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara: 153) âyetleriyle sabrı emreden Allah, ”Ey inananlar, sabredin, direnin, savaşa hazırlıklı, uyanık bulunun.” (Âl-i İmrân: 200), ”Sabredenleri doğru olanları, huzurunda gönülden boyun büküp dîvân duranları, Allah için mallarını harcayanları ve seherlerde istiğfâr edenleri (Allah görmektedir)!” (Âl-i İmrân: 117) âyetleri ve benzerleriyle sabredenleri övmekte: “Allah sabredenlerle beraberdir.” (Âl-i İmrân: 146) ve benzeri âyetlerle sabredenleri sevdiğini, onlarla beraber olduğunu bildirmekte; “Sabrederseniz, bu, sabredenler için daha hayırlıdır” (Nahl: 70/126), “Sabretmeniz ise sizin için daha iyidir.” (Nisâ: 98/25) âyetleri ve benzerleriyle sabrın, hayırlı sonuçlar vereceğini; “O halde sen de azim sâhibi elçilerin sabrettikleri gibi sabret, o(nankör)ler için acele etme...” (Ahkaf: 66/35), “Fakat kim sabreder, affederse şüphesiz bu, çok önemli işlerdendir!” (Şûrâ: 62/43) âyetleriyle sabrın, irâde sahibi peygamberlerin yaptığı büyük bir iş olduğunu açıklamakta;Biz, sabredenlerin karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle vereceğiz” (Nahl: 70/96), “Sabredenlere, mükâfâtları hesapsız ödenecektir.” (Zümer: 59/10) gibi âyetlerle sabredenlerin, en güzel biçimde ödüllendirileceklerini müjdelemekte; “Sabredenleri müjdele” (Bakara: 155) âyetiyle başına gelen olaylara sabredenleri müjdele­mesini Elçisi’ne emretmekte; “Evet sabreder, korunursanız, onlar hemen şu dakîkada üzerinize gelseler, Rabbiniz size nişanlı beş bin melekle yardım eder” (Âl-i İmrân: 125 ) âyetiyle sabredenlere zafer garantisi ver­mekte; Melekler de her kapıdan yanlarına girerler: 'Sabretmenize karşılık selâm size!' (derler)” (Ra‘d: 24) âyetiyle sabredenlerin, âhirette de büyük derecelere ereceklerini duyurmaktadır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş