HAKKI VE SABRI TAVSİYE (3) PDF 
Cuma, 03 Eylül 2021 00:00

HAKKI VE SABRI TAVSİYE (3)

(...dünden devam)

Bir musîbet, ölüm haberi duyunca istircâ‘ etmek, yaniBiz Allah içiniz ve biz O’na döneceğiz.” demek, Kur’ân’ın öğütüdür. Müslim’in çıkarımına göre Peygamber (s.a.v.): “Başına bir felâket gelen mü’min, Allah’ın buyurduğu üzere ‘Biz Allah içiniz ve biz O’na döneceğiz. Allahım, bu musîbetime hayırlı bir karşılık ver, kaybettiğimin yerine daha iyisini ihsan buyur’ diyen Müslümana Allah, onun kaybettiğinden daha iyisini verir.” (Müslim, Cenâiz: 3, 4) buyurmuştur.

İşte Bakara: 155. âyetin sonundaki müjdenin anlamı budur. Sabredenler için, kaybetmiş oldukları şeyin yerinin doldurulacağı umulur. Ayrıca onlara Allah’ın salâtları, yani affı, bereketi, lütuf ve rahmeti ulaşır. Hz. Ömer şöyle demiş: “Şu iki ‘idl ve ‘ilâve ne güzeldir!”demiş.İki ‘idl ile istircâ‘daki salât ve rahmeti, ‘ilâve ile de ihtidâyı (doğru yol ve düşünceyi) kastetmiş, yani o, bu sözüyle musîbet ânında İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci‘ûn: Biz Allah içiniz ve biz O’na döneceğiz.” diyerek Allah’tan acıma, af ve doğru yol (doğru düşünce ve davranış) dilemenin ne güzel olduğunu söylemek istemiştir. Abdullah ibn Mes‘ûd da: “Ben, Allah’ın yaptığı bir şey için ‘Keşke olmasaydı’ demektense, gökten düşmüş olmayı yeğlerim.” Demiştir (Mefâtîhu’l-ğayb: 4/154; el-Câmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân: 2/177).

Hayat baştan başa bir sınavdır

Dünyâ, bir sınav yurdudur. Zaten Mülk Sûresi’nde ifade buyurul­duğu üzere yüce Allah, ölümü ve hayâtı, insanları sınaya sınaya olgunlaştırmak için yaratmıştır. İnsanların, malları ve canları konusunda sınanacakları, bazı âyetlerde açıklanmıştır. Gerektiği zaman malını veya canını Allah yolunda fedâ etmeyen, sınavını başaramaz. Allah’ın buyruğunun egemen olması için inananların daima cihâdetmeleri (çaba harcamaları), bu uğurda mallarını ve canlarını fedâ etmekten çekinmemeleri gerekir. Allah’ın dininin yayılması için yapılan mücadelede Müslümanlar, hem puta tapan, maddeci insanlardan, hem de Kitâb ehlinden birçok incitici söz, olumsuz, kırıcı propaganda işitecekler, birçok işkence de göreceklerdir. Ama mü’minler, sabrettikleri, günâhlardan korundukları, Allah’ın buyruklarına uydukları takdirde eninde sonunda zafere ulaşacaklardır. Bu ulvî dâvâ sabır ister, fedâkârlık ister, hattâ kurban ister. Her şeyi göze alıp hak dâvâyı canla başla savunanlar zafere ulaşırlar. Bunlar, yapılması gereken önemli işlerdir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş