HAKKI VE SABRI TAVSİYE (1) PDF 
Çarşamba, 01 Eylül 2021 00:00

HAKKI VE SABRI TAVSİYE (1)

1- Asra andolsun ki, 2- İnsan ziyandadır. 3- Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler ziyânda değillerdir. (Asr: 13/1-3)

Asr: 13/1-3. âyetlerde bütün insanların ziyanda oldukları, yalnız inanıp yararlı işler yapan, birbirlerine hakkı ve sabrı öğütleyenlerin ziyanda olmadıkları, asra yemîn edilerek vurgulanmaktadır.

Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir. (Yûnus: 51/109),

Sabret, Allah'ın va'di haktır, (mutlaka yerine gelecektir). İnanmayanlar seni telâşa düşürmesin. (Rûm: 84/60) âyetlerinde Peygamber(s.a.v.)e hitaben, hâkimlerin en iyisi olan Allah, sonucu belirleyinceye kadar sabretmesi, Allah’ın, zafer va‘dinin kesin olduğu; inanmayanların davranışının kendisini yıldırmaması emredilmektedir.

Sabrın sonu selâmettir

İnanmayanlar seni hafif yapmasınlar”: yani onların davranışları seni telâşa düşürmesin, tedirgin etmesin. Her şeyi ihtiyatla ve ağırbaşlılıkla yap. Hiç acele etme, demektir.

Son âyet, hicretten önceki günlerde müşriklerin, Peygamber ve ashâbını iyice tedirgin etmekte olduklarını gösterir.

O halde sen de, azimli, (ve kararlı) elçilerin sabrettikleri gibi sabret. O(nankör)ler için acele etme; onlar, tehdîdedildikleri azâbı gördükleri gün, sanki gündüzün sadece bir sâ‘ati kadar yaşamış gibi olurlar. (Bu,) Bir duyurudur. Yoldan çıkmış topluluktan başkası mı helâk edilecektir?” (Ahkāf: 66/35)

Ahkaf: 35. âyette de Peygamber (s.a.v.) tesellî ediliyor. Kavminin kendisini yalanlamasından bunalıp da hemen onların cezalandırılmasını istememesi, azim ve irâde sahibi elçiler gibi sabretmesi, yakında o yalanlayanların azâbı görecekleri ve onu gördükleri zaman da dünyâda sanki bir an, bir sâ‘at yaşamış gibi olacakları, yaşadıkları o koca ömrün kendilerine bir an gibi kısa geleceği; bu anlatılanların bir duyuru olduğu; Allah’ın, fâsıkları helâk edeceği bildiriliyor.

İnanmayanlar seni hafif yapmasınlar” , “O(nankör)ler için acele etme” âyetleri, müşriklerin eziyet ve baskılarından bunalan Peygamber(s.a.v.)i tesellî edip onun gönlüne güven verme yanında, dâvâsının mutlaka üstün geleceği, kendisinin başarıya ulaşacağı anlamını da taşımaktadır. İnsan ne kadar yaşasa, geçen ömür bir an gibi gelir. Hele başına bir felâket gelirse geçen güzel yıllar hiç gibi kalır. Âyetin Onlar, tehdîdedildikleri azâbı gördükleri gün, sanki gündüzün sadece bir sâ‘ati kadar yaşamış gibi olurlar.” cümlesinde bu gerçek anlatılmaktadır. Arap şâiri şöyle demiş:

“Geçen şey yok gibi olur, Gelecek de her zaman var gibidir!” (Mefâtîhu’l-ğayb: 28/35)

(devamı yarın..)

 

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş