“ALLAH KULUNU İDDİASIYLA SINAR” İFADESİ (2) PDF 
Salı, 31 Ağustos 2021 00:00

“ALLAH KULUNU İDDİASIYLA SINAR” İFADESİ (2)

(...dünden devam)

37. (Ey Muhammed!) Sen onların yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah şaşırttığını yola getirmez ve onların yardımcıları da olmaz!

38. (Onlar), yeminlerinin bütün şiddetiyle, “Allah ölen kimseyi diriltmez!” diye Allah’a yemin ettiler. Hayır diriltecektir, bu, O’nun gerçek olarak verdiği sözdür; ama insanların çoğu bilmezler.”(Nahl: 38)

85. “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı tam dengeli yapın, insanların eşyasını eksik vermeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak kötülük etmeyin!”

86. “Eğer inanan insanlar iseniz, Allah’ın bıraktığı (kâr) sizin için daha hayırlıdır. Fakat ben sizin üzerinize bekçi değilim!”

87. “Ey Şuayb!” dediler, “Senin namazın mı sana, babalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız üzerinde dilediğimizi yapmaktan vaz geçmemizi emrediyor? Oysa sen, yumuşak huylu, akıllı (bir insan)sın!” (Hud : 85-87)

“7. Dediler: “Bu elçiye ne oluyor ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil mi?”

8. “Yahut üstüne bir hazine atılmalı yahut kendisinin ürününden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil mi?” Ve zalimler, “Siz, sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediler.

9. Bak, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık bir daha yolu bulamazlar.” (Furkan: 7-9)

24. Dediler ki: “Ne varsa dünya hayatımızdır, başka bir şey yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi zamandan başkası helâk etmiyor.” Fakat onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannediyorlar.

25. Onlara açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman, “Doğru iseniz, babalarımızı getirin!” demelerinden başka bir delilleri olmamıştır.

26. De ki: “Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürüyor. Sonra sizi toplayıp Duruşma gününe getirecektir. Bunda asla şüphe yoktur; ama insanların çoğu bilmezler.”

27. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O saat başladığı gün, işte o gün (Allah’ın âyetlerini etkisiz bırakmaya çalışan) iptalciler hüsrana uğrayacaktır.

28. (O gün) Her ümmeti (Allah’ın huzurunda) toplanmış görürsün. Her ümmet, kendi kitabına (yaptığı işlerin tutanağı olan amel defterine) çağırılır! “Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız!”

29. “İşte kitabımız, aleyhinize gerçeği söylüyor. Çünkü Biz yaptıklarınızı yazıyorduk.”

30. İnanıp iyi işler yapanlar; Rab’ler onları rahmetine sokar. İşte apaçık başarı budur.

31. Ama inkâr edenlere gelince (onlara da şöyle denir): “Âyetlerim size okunurdu; fakat siz büyüklük tasladınız ve suçlu bir toplum oldunuz değil mi?” (Casiye: 24-31)

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş