KUR’ÂN TEKELCİ SAVLARI REDDEDER PDF 
Perşembe, 26 Ağustos 2021 00:00

KUR’ÂN TEKELCİ SAVLARI REDDEDER

Kur'ân, herhangi bir kavmin veya dînî cemâatin, Allah'ın rahmeti olan cenneti kendisine tahsis etmesinin, batıl bir iddiâ, kuru bir dâvâ olduğunu belirtmiş ve cennet pasaportu almak için üç şart ön görmüştür. Bunlar Allah'a imân, âhirete imân ve sâlih 'amel(eylem ve ibâdet)dir. Bu üç şartı kendisinde taşıyan, her kim olursa olsun, hangi dine veya topluma mensub bulunursa bulunsun Kur'ân'a göre cennete girmeyi hak eden muvahhiddir. Kur'ân diyor ki:

"İş, ne sizin kuruntularınız, ne Kitâb ehlinin kuruntularına göre olmaz. Kötülük yapan, onunla cezalandırılır ve kendisine Allah'tan başka ne dost, ne de yardımcı bulamaz. Erkek veya kadından her kim inanarak güzel işler yaparsa işte öyle kimseler cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisâ': 4/123-124)

"Hayır kim işini güzel yaparak özünü Allah'a teslîm ederse, onun mükâfâtı Rabbinin yanındadır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara: 2/112)

"Şüphesiz, inananlar, Yahûdîler, Hıristiyanlar ve Sâbiîler; bunlardan her kim Allah'a ve âhiret gününe inanır, iyi bir iş yaparsa elbette onlara Rableri katında mükâfât vardır, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara: 2/62, Mâ'ide: 5/ 69)

"Ama hepsi bir değildir. Kitâb ehli içinde gece saatlerinde kalkıp Allah'ın âyetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve âhiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayır işlerine koşarlar. İşte onlar iyilerdendir. Yaptıkları hiçbir iyilik inkâr edilmeyecektir. Şüphesiz Allah, (günâhlardan) korunanları bilmektedir.” (Nisâ': 4/123-124.)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş