ABDESTTE AĞZA BURNA SU VERMEK FARZ MI? PDF 
Çarşamba, 18 Ağustos 2021 00:00

ABDESTTE AĞZA BURNA SU VERMEK FARZ MI?

Sayın hocam; abdest alırken ağza-buruna su vermek, kulağı ve enseyi meshetmek farz mıdır? 

Cevap: Abdestin farzı dörttür: Yüzü yıkamak, elleri ve kolları yıkamak, başı meshetmek ve ayakları aşıklara kadar mesh etmek. Ağza burna su vermek farz değil, Peygamberimizin uygulaması olması dolayısıyla sünnettir.

Namaz kılabilmek için abdest almayı emreden Maide Suresinin 6'ncı âyetine göre ayakların meshedilmesi farzdır. Çünkü âyetin "fağsilû vucûhekum ve eydiyekum ilâ'l-merâfikı: Yıkayınız yüzlerinizi ve ellerinizi de dirseklere kadar." cümlesinde, yüzün ve dirseklere kadar ellerin yıkanması emredilmekte; "Vamsahû bi-ruûsikum ve arculikum ilâ'l-ka'beyn: Meshediniz başlarınızı ve aşıklara kadar ayaklarınızı" cümlesinde de başın ve aşıklara kadar ayakların meshedilmesi emredilmektedir

Açıkça anlaşılıyor ki ayakların yıkanması değil, meshe-dilmesi emredilmiştir. Ayakların mesih organı olduğunun, bundan başka birçok kanıtı vardır: Evvelâ Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Enes ibn Malik gibi birçok sahâbî ve Ehl-i Beyt imamları, büyük müfessir İmam Taberî ve İmam Kasimî farz olanın, ayakları meshetmek olduğunu söylemişlerdir.

Ayakların meshedileceği, teyemmümden de anlaşılır. Su yokluğunda veya darlığında abdest yerine teyemmüm edilir. Yani temiz toprağa vurulan avuçlar önce yüze sürülür. Sonra bir kez daha toprağa vurulan avuçlar kollara sürülür.

Yani teyemmüm durumunda yıkama organı olan yüz ve el-kollar meshe çevrilir. Ama mesih organı olan baş ve ayaklar düşer. Onların meshedilmesi gerekmez. Eğer abdestte ayakların yıkanması gerekseydi teyemmümde onların da meshedilmesi emredilirdi. Oysa âyette böyle bir hüküm yoktur.

Mesh nasıl yapılır? Islatılan avuçların sağı sağ ayağa, solu da sol ayağa, ayağın parmaklarından itibaren ayak boğumundaki aşıklar düzeyine kadar sürülür. Böylece abdest tamamlanmış olur.

Meshedilecek organların üzerinde giysi varsa o giysinin çıkarılmasına gerek yoktur. Giysi üzerine meshedilebilir. Başa dolanmış sarık, örtü, ayağa giyilmiş çorap üzerine de meshedilebilir.

İşte bu suretle hem büyük ölçüde su tasarrufu sağlanır, hem de kalabalık abdest yerlerinde mantarlı ayaklara giyilmiş takunyaları giymeye ihtiyaç kalmadığından mantar bulaşmasının önüne geçilmiş olur. Ayrıca soğuk bölgelerde ayakların yıkanması, güç olduğu gibi üşütüp hasta olmaya da neden olabilir. İşte oralarda da ayakların meshedilmesi büyük kolaylıktır. "Allah dinde güçlük bırakmamıştır.", "Allah insanlara zorluk değil, kolaylık ister." "Din kolaylıktır." İşte bunlar dinin temel prensipleridir.

Dinde asıl önemli olan gönlü temizlemektir. Peygamberimiz kalbini göstererek üç kez "Takvâ, Allah'a bağlılık işte buradadır!" buyurmuştur.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş