ISKATIN DİNDE YERİ VAR MI? (1) PDF 
Pazartesi, 16 Ağustos 2021 00:00

ISKATIN DİNDE YERİ VAR MI? (1)

Cevap: İslâm’da ibadetler de, günahlar da bireyseldir. Hiç kimse, bir başkasının hatâsından, günahından sorumlu olmadığı gibi, ibadet ve sevabına da ortak değildir. “Kim iyi iş yaparsa yararı kendisinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.” (Fussilet: 46), “Hiçbir günâhkâr başkasının günâhını çekmez.” (Fatır: 18), “O gün dost, dostundan bir şey savamaz. Ve onlara yardım da edilmez.” (Duhan: 41)

Bu âyetler ve benzeri birçok âyet, herkesin, kendi yaptığının karşılığını alacağını vurgulamaktadır. Günah, insanın ruhunu kirleten şeydir. Sizin eliniz kirlense, başkası kendi elini yıkamakla sizin eliniz temizlenmez. Sizin bizzat kendi elinizi yıkamanız gerekir ki temizlenmiş olasınız. Ruhu kirlenen de ancak kendi tevbe ve istiğfarı, günahlardan uzaklaşmasıyla ruhundaki günah kirlerini giderebilir. Veya Allah acır da o kulunu bağışlar. O husus Allah ile kulu arasında bir şeydir.

Ama kimse ölmüş biri yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. Ancak bedel hac yapabileceği konusunda bir görüş varsa da bu, sadece bir rivayetten ibarettir, İslâm’ın temel düşüncesine uygun değildir. O da yine kişinin, sağlığında, bir özründen dolayı yapamadığı hac ibadetini yapmak üzere birini göndermesinden ibarettir. Ölümünden sonra yapılacak bir şey yoktur. Kişi ne yaparsa kendi hayatında yapar. Ruhsal değerini bu dünyada kazanır. Burası âhiret için bir okul devresi gibidir. Onun için dünya yaşamı, âhiret yaşamının ekim tarlası görülmüştür. Kişi burada ne ekmişse, âhirette onu biçer. Okulda derslerine çalışmayıp belge ile kovulanın yerine bir başkası okuyup diploma alamaz. Sahte diploma, âhirette hiç geçerli değildir. Oradaki değerlendirmecileri, hesapçıları kandırmak da mümkün değil.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş