CİN SURESİ (12) PDF 
Pazar, 15 Ağustos 2021 00:00

CİN SURESİ (12)

(...dünden devam)

Çünkü melekler sâlih kişilere de ilhâm ederler. Hadisi şerifte: "Âdem oğluna şeytanın da bir dokunuşu, meleğin de bir dokunuşu vardır" buyurulmuştur. Şeytânın dokunması vesvese, meleğin dokunması ilhâmdır.

Âyette elçiden maksat melek değil de peygamber ise, bu da Allah'ın bütün gayb bilgilerini peygambere göstereceği anlamını taşımaz. Ancak ona bazı bilgiler verir. Benim kanâatime göre 27’nci âyette peygamberden başka hiç kimseye gayb bilgisi verilmez diye bir kesinlik yoktur. Âyetten, Allah'ın razı olduğu elçiye, razı olduğu kuluna bazı bilgiler vereceği sezilmektedir. Peygamber, kulların en temizi olduğu için âyette o zikredilmiştir. Ondan başkasına da bilgi verilebileceğinden söz edilmemiştir. Buna gerek de yoktur. Fakat Allah'ın rahmeti geniştir, feyzi Rabbânîsi taşmağa devam eder. Allah sevgisiyle gönüllerini temizleyen kullar da meleğin ilhâmıyla bazı gizli bilgiler alabilirler. Ama bunlar çok sınırlıdır. Pür gaybı, küllî olarak geleceği Allah'tan başka kimse bilmez. "Bu ümmet içinde kendisine ilhâm olunan kişiler vardır, Ömer de onlardandır." hadisinin de işâret ettiği üzere ilhâm, bütün gayb bilgisinin insana verilmesi değil, o bilgiden bir parıltının kalbe akmasıdır. Gerçeği, mutlak gaybı ancak Allah bilir. Ümmet içinde sâlihlerde görülen kerâmetler, Peygamber için mu'cizedir. Çünkü onlar, Peygamber'e tabi olmakla o makama ermişlerdir.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş