CİN SURESİ (11) PDF 
Cumartesi, 14 Ağustos 2021 00:00

CİN SURESİ (11)

(...dünden devam)

Sözünün sonunda Allah'a ve O'nun sözüne karşı söylemeğe cür'et ettiği sözlere gelince: 'Şayet Kur'ân, bu görülen şeylerin tersini söylüyor dersek, Kur'ân taşlamağa maruz kalır' sözüne cevaben denilir ki: Bu, senin ilk sürçmen ve ilk kapaklanman değildir. Daha sende buna benzer nice sürçmeler vardır ki senin felsefenin damarı bununla atmıştır. Ve şeytan, tefsîrinin konularında seni bununla ikide bir çarpıp kapaklandırmıştır. Sana şaşıyorum, hiç bu kadının durumu hakkında sana ulaşan şeyler, Kur'ân'ın taşlanmasına neden olabilir mi? Zamanımızın şâirlerinden biri ne güzel söylemiş: "Sivri sinek güneşe perde atmak isterse kanadını açar". Ben de şöyle demiştim: "Rüzgârları kanadıyla örttü, sabahın aydınlığına karşı gece lâmbasını tuttu."

Şayet dersen ki: Bu Kur'ân delili ile Allah'ın, râzı olduğu elçilerine dilediği gayb bilgisi verdiği sâbit oldu. Peki Allah'ın gizli bilgi verdiği elçi, bu bilgileri ümmetinden bazı kimselere açıklayabilir mi? Derim ki: Evet, buna engel yoktur. Peygamber(s.a.v.)’in, bunu yaptığı, onun temiz sünnetini bilenlere gizli değildir. Bu söylediklerine kendince bazı kanıtlar ve misaller de veren Şevkânî, sonunda şöyle diyor: "Bu sabit olunca, bu ümmetin salihlerinden bazılarına, Allah'ın elçisine açtığı bazı gayb haberlerinin verilmesine bir engel yoktur. Allah'ın Elçisi, kendisine verilen bu haberleri bazı sahâbîlerine açmış, onlar da kendilerinden sonra gelen bazı kimselere açmış olurlar. Bu, sâlihlerin kerâmetleri kabilindendir. Hepsi Peygamber vasıtasıyla Rabdan taşmıştır."

Râzî'nin anlattığı şeyler içinde doğrular bulunduğu gibi hurâfeler de vardır. Ancak rüyâ tabirinin Allah'ın ilhamıyla bir ilim olduğu da Kur'ân'ın açıklamalarındandır. Râzî'nin sözlerinde abartmalar bulunduğu gibi onu reddeden Şevkânî'nin sözlerinde de abartmalar vardır. Biz âyetin anlamını şunun bunun sözlerinde değil, yine Kur'ân'ın kendinde bulacağız. Sa'îd ibn Cübeyr'in dediği gibi Allah'ın gayb bilgisini açacağı elçi, peygambere vahiy getiren melektir. Bu takdirde gizli bilgiyi melek Allah'tan alıp peygambere getirir. Asıl gaybı bilen Allah'tır. Gaybın hazinelerinin anahtarları O'nun elindedir. O, gaybını tamamen açıp da kimseye göstermez. Dilediği kuluna, melek vasıtasıyla bazı gayb bilgileri verir. Buna göre gayb bilgisi verilen kimsenin mutlaka peygamber olması şart değildir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş