CİN SURESİ (5) PDF 
Pazar, 08 Ağustos 2021 00:00

CİN SURESİ (5)

(...dünden devam)

Âyetteki ba'š: yeniden diriltmek anlamına geldiği gibi elçi göndermek anlamına da gelir. Bundan dolayı âyete: "Allah kimseyi, öldükten sonra diriltmeyecek" mânâsı da, “Kimseyi elçi göndermeyecek“ mânâsı da mümkündür.

9’ncu âyette artık bundan böyle gökten haber dinlemeğe kalkan cinlere şihâblar atıldığı bildirilmektedir. Şühüb, şihâb'ın çoğuludur.

Tefsîrlerde yıldız kayması, yıldız düşmesi diye tanımlanan şihâb, esasen meteor taşlarının, düşerken hava ile sürtünmesinden çıkan ışıktır. Bu söylem ile Hz. Muhammed’e gelen ve cin saçmalıklarını, kâhin hayallerini yakan vahiy ışınlarına işaret vardır.

Şihâb olayı, meteorolojik bir olaydır. Peygamber'in bi'setinden önce de var olan bu olaylar, rivayetlere göre Peygamber'in gönderildiği sıralarda artmış, bu da Arapları korkutmuştu. Hattâ bir rivâyete göre çok sayıda bu tür olayları gören Araplar, göğün sonunun geldiğini sanarak hayvanlarını serbest bırakır, kölelerini âzedederlermiş. Fakat büyüklerinden biri, eğer düşen yıldız bilinen yıldız ise bu, göğün sonunun geldiğini gösterir, bilinmeyen bir yıldız ise olağandır, demiş. Bakmışlar, düşenin, bilinmeyen bir yıldız olduğunu anlamış ve henüz mühlet var deyip rahatlamışlardır.

16- Şâyet yolda doğru gitselerdi onlara bol su verirdik (rızıklarını bollaştırırdık). 17- Ki onları, onunla sınayalım. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse (Rabbi) onu, alt eden bir azâba sokar. 18- Mescidler, Allah'a mahsustur. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın. 19- Allah'ın kulu kalkıp O'na yalvarınca (hayretten, hepsi) onun üzerine üşüşüp nerdeyse keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. 20- De ki: "Ben ancak Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O'na ortak koşmam." 21- De ki: "Ben size ne zarar, ne de akıl verme gücüne sâhip değilim." 22- De ki: "Beni Allah'(ın azâbın)dan hiç kimse kurtaramaz ve ondan başka sığınacak kimse bulamam." 23- Benim yapabileceğim sadece Allah'tan (bana vahyedilenleri) size duyurmak ve O'nun elçilik görevlerini yerine getirmektir. Artık kim Allah'a ve Elçisi’ne baş kaldırırsa, ona içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. 24- Kendilerine va'dedilen şeyi (ya azâbı veya kıyâmet sâ'atini) gördükleri zaman, kimin yardımcı bakımından daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir. 25- De ki: "Size söylenen şey yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyacaktır, bilmem." 26- Gaybı bilen O'dur. Gizli bilgisini kimseye göstermez. 27- Ancak râzı olduğu elçiye gösterir. Çünkü O, elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler (koruyucular) koyar. 28- (Böyle yapar) Ki onların, Rablerinin kendilerine verdiği mesajları duyurduklarını bilsin. Allah, onlarda bulunan her şeyi (bilgisiyle) kuşatmıştır ve her şeyi bir bir saymış(hesabetmiş)tir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş