CİN SURESİ (1) PDF 
Çarşamba, 04 Ağustos 2021 00:00

CİN SURESİ (1)

Selamunaleyküm hocam. TV de bir hocaya Cin Suresi okuyunca nolur tarzı bir soru sorulmuştu. O da Cin Suresi okuyunca cinler gelir ama zarar vermezler diye cevap verdi. Ünlü bir hoca kendisi. E peki Cin Suresi de sonuçta Kuranımızdan bir sure değil midir? Anlamadım gitti. Hurafe midir bu söylenenler. Aydınlatırsanız sevinirim. Allah razı olsun.

Cevap: Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. En iyisi siz bunu o cin hocaya sorun. Ancak ben size Cin Suresinin özet tefsirini yazayım. Belki yararlanırsınız.

72/40 CİN SÛRESİ

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla. 1- De ki: Cinlerden bir topluluğun Kur'ân dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu: "Biz harikulâde güzel bir Kur'ân dinledik. 2- Doğru yola iletiyor, ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. 3- Doğrusu Rabbimizin şanı yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir. 4- Meğer bizim beyinsiz (İblis veya cinlerin kâfirleri) Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş. 5- Biz insanların ve cinlerin, Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık (onun için o beyinsizin sözüne uymuştuk), 6- Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklığını artırırlardı. 7- Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sanmışlardı. 8- Biz göğe dokunduk, onu kuvvetli bekçilerle ve ışınlarla doldurulmuş bulduk. 9- Ve biz onun dinlemeğe mahsus olan oturma yerlerinde oturur(gayb haberlerini dinlemeğe çalışır)dık. Artık şimdi kim dinlemek istese, kendisini gözetleyen bir ışın bulur. 10- Bilmiyoruz bununla yeryüzündekilere kötülük mü (yapılmak) istendi, yoksa Rabbleri onları doğruya mı iletmek diledi. 11- Bize gelince, bizden iyiler de var ve bizden başka türlü olan da var. Biz çeşitli yollara ayrıldık. 12- Biz yeryüzünde Allah'ı âciz bırakamayacağımızı (yerden) kaçmakla da O'nu âciz bırak(ıp O'ndan kurtul)amayacağımızı anladık. 13- Biz, yol gösteren (Kur'ân)ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa (ne hakkının) eksik verilmesinden, ne de kendisine kötülük edilmesinden korkar. 14- Ve biz, bizden Müslümanlar da var ve bizden doğru yoldan sapanlar da var. Kimler Müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır. 15- Hak yoldan sapanlar ise cehenneme odun olmuşlardır."

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş