BULUNAN İNCİL (3) PDF 
Salı, 03 Ağustos 2021 00:00

BULUNAN İNCİL (3)

(...dünden devam)

Yüce Allah, bu âyetle her ümmet için bir hukuk sistemi, bir dav­ranış tarzı belirlediğini haber vermektedir. Bu şerî'atlerin hepsi tevhîde dayanır. Fakat hukuk ve ibâdet şekillerinde farklar vardır. Toplumların ihtiyaçlarına göre gönderilen dinlerde tedrîcî değişiklikler yapılmıştır. Önceki dinde haram olan bazı fiiller, sonraki dinde helâl kılınmış veya bunun tersi olmuş, gerektirici şartları ortadan kalkan bazı hükümler nes­hedilmiştir. Ancak inanç esasları hepsinde birdir. Bütün İlâhî dinlerin esası: Allah'ın birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhi­rete, kazâ ve kadere inanmaktır. Bundan dolayı isimleri ve hükümleri farklı olsa da bütün İlâhî dinlerin özü birdir. Hz. Peygamber (sav): "Biz peygamberler 'allât (baba bir) kardeşleriz dinimiz birdir." (Buḫârî, Enbiyâ: 48; İbn Hanbel, Müsned: 2/406, 437)buyurmuştur.

"Eğer Allah isteseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı.": Fakat her topluma ayrı ayrı şerî'atler verdi ki her milletin, kendisine verilen serî'ati, belirlenen hukuk düzenini nasıl uygulayacağını denesin. Allah onların, nasıl davranacaklarını ezelî ilmiyle bilir. Fakat yalnız ezelî bilgisiyle kullarını sorumlu tutmaz. Eylemlerini de görüp ona göre onları değerlendirir. Yüce Allah, hikmeti uyarınca insanları şerî'atiyle deniyor. Şeri'atine uyanları ödüllendiriyor, uymayanları cezalandırıyor. Allah'ın şeri'ati, mutluluk yoludur, onu layıkıyla uygulayanlar mutlu olurlar.

Özetle kardeşim Kur’ân İncil’ ve Tevrat’ı doğruladığını bildiriyor. Kitap ehlinin Kitabın hükemlerini tahrif etmeleri, onları yanlış yorumlamalarıdır. Yani Tahrif Kitabın kendisinde değil, yorumundadır. Maalesef din uzmanları, Kitabın indirilişinden sonra dinin hükümlerini kendi kafalarına göre yorumlayarak manasını tahrif etmişler, evrensel hükümleri daraltmışlar, işlerine gelmeyen hükümleri, işlerine gelecek biçimde yorumlayarak tahrif etmişlerdir. Bu tür tahrif her dinde vardır. Tertemiz, kaplayıcı, kuşatıcı olan İslam dininde din uzmanları tarafından bir yığın tahrifat yapılmış, dinin evrensel, sarmalayıcı hükümleri daraltılmış, millileştirilmiştir. Ayrıntı istiyorsanız Kur’ân’ın Evrensel Mesajı adlı eserimi okumanız gerekir.

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş