BULUNAN İNCİL (1) PDF 
Pazar, 01 Ağustos 2021 00:00

BULUNAN İNCİL (1)

Sayın hocam merhaba  geçenlerde gazetelerde yazdı bilmem nerde eski 1200 yıllık elle yazılma İncil bulundu, diyorlar, siz saygı değer bir yazar araştırmacı ve bilim adamısınız, belki size müsaade ederler araştırmanız için, hani diyoruz ya İncil hakiki değil parçalandı değiştirdiler, kafalarına göre yazıldı, dendi, bu bulunan  eski İncillerden öğrenilmezmiş ne değişmiş ne varmış  ne yokmuş, anlaşılır diye düşündüm sizlere Allah kolaylık versin hayırlı günler saygılar efendim...

Cevap: Kur’ân İncil’in tahrif edildiğini söylemiyor. Tam tersine Allah’ın İncil’de indirdiği hükümleri uygulamalarını emrediyor. İşte âyet:

“Onların ardından, yanlarındaki Tevrât'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu Îsâ'yı gönderdik ve ona, içinde yol gösterme ve nur bulunan, önündeki Tevrât'ı doğrulayan, korunanlar için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. 47- İncil sâhipleri, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hük­metmezse işte onlar, yoldan çıkmışlardır.”(Maide: 46-47)

Tahrif edilmiş Kitabın uygulanmasını emreder mi? Şimdi âyetlerin tefsirine bakalım:

Âyette buyuruluyor ki: "Tevrât'ı doğrulayan Meryem oğlu İsâ'yı gönderdik, ona İncîl'i verdik. İncîl'de nûr ve hidâyet vardır. O da kendisinden önceki Tevrât gibi, insanları doğru yola iletir, cehalet ve sapıklık karanlığı içine düşenleri aydınlatır. Allah'ın yasaklarından korunanlara yol gösteren, öğüt veren bir kitaptır. O halde İncîl sahipleri; ona inanıp bağlananlar, Allah'ın o Kitapta indirdiği hükümleri uygulasınlar." Yahut bir başka kırâate göre: "Biz İsâ'ya İncîl'i verdik ki İsâ, İncîl sâhiplerine, Allah'ın İncîl'deki hükümleriyle hükmetsin. Çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fâsıklardır."

Yüce Allah, Yahudilere Tevrât'ı, Hıristiyanlara da İncîl'i doğru dürüst uygulamalarını emrediyor. Çünkü onları doğru dürüst uygulasalar, Allah'ın kullarına düşmanlık etmez, Müslümanlara düşman değil, dost olurlar. Bütün kitapların özü, insanları Allah'a kullukta birleştirmek, manen kardeş yapmaktır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş