BAYRAMINIZ MÜBÂREK OLSUN (2) PDF 
Çarşamba, 21 Temmuz 2021 19:23

BAYRAMINIZ MÜBÂREK OLSUN (2)

(...dünden devam)

Asıl insana yararlı olan şu geçici dünyâ hevesleri değil, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah rızâsı da gönlü Allah'a bağlamak ve âhireti arzu etmekle kazanılır. Onun için son âyette Allah'ın mağfiretine ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, inananlar için hazırlanmış bulunan âhiret bahçesine koşulması emrediliyor. Allah'ın mağfiretine erip o bahçeye girmenin, Allah'ın büyük lütfu olduğu, o büyük lütuf sâhibinin bu nimetleri dilediğine vereceği vurgulanıyor.

Aslında dünyâ hayâtı kötü değildir. Ancak bu hayâtı, Allah'a itâat yerine şeytana itâatle geçirmek kötüdür. Çünkü yüce Allah bu hayatı birtakım vasıflarla nitelemiştir: Bunların birincisi la'b'dir (oyundur) ki nefislerine uyan çocukların işidir. Bu oyun, insana hiçbir yarar bırakmadan geçip gider. İkincisi lehv'dir ki eğlence demek olan bu fiil de gençlerin işidir. Sonunda çoğu kez bundan, hüsrandan başka bir şey kalmaz. Akıllı insan malın geçici, lezzetin gidici olduğunu görür. Mal elden çıkınca nefsin ona karşı özlemi artar. Üçüncüsü bu hayâtın zînet ile nitelendirilmesidir ki bu da kadınların işidir. Çünkü zînetin amacı, çirkini güzelleştirmektir. Yıkılmakta olan binâyı onarmak, eksiği tamamlamaktır. Akıllı kişi, geçici olan dünyâda ömrünü hep böyle işlerle geçirmez.

Dünyâ hayâtının dördüncü vasfı da "Aranızda geçici şeylerle övünme"dir. Haseple, neseple, kudret ve kuvvetle övünmek. Bunların hepsi geçicidir. Dünyâ hayâtının beşinci vasfı, "mal ve evlât çoğaltmak"tır. İbn Abbâs şöyle demiştir: "İnsan Allah'ı kızdırmak suretiyle mal toplar. Mal ile Allah dostlarına karşı övünür, malını Allah'ı kızdıracak yollara harcar. Bu, onun için karanlıklar içinde karanlıktır."

İşte dünyâ adamları, bu sayılan kısımların dışında kalmaz. Ya bunlardan birine veya hepsine dahildirler. Yüce Allah bunları açıkladıktan sonra ömrü bunlarla heder etmekten çevirip âhireti onarmağa teşvik etmek için bu hayâtın geçiciliğini, önce yeşeren, sonra kırılıp dökülen çöp olan bir ekine benzetmiş, âhirette ise azâb ve mağfiretin bulunduğunu vurgulayarak âhireti onarmağa teşvik etmiştir .

Asr Suresinde güzel işler yapan ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç, insanın ömrünü ziyan ettiği vurgulanmaktadır. Ne mutlu ömrünü güzel işlerle geçirip Hakkın rızasını kazananlara, ne mutlu bu rıza ile itmi'nana erip Cennete koşanlara, sabrı tavsiye edenlere, ne mutlu Kur'ân ahlakıyla vasıflananlara.

Tekrar bayramınızı kutlar, iki cihan saadetine ermenizi dilerim.

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş