Hz. Peygambere suikast olayı *** Kaynanam haksızlık etti, ona hakkımı helal etmek istemiyorum

Hz. Peygambere suikast olayı

Sayın Hocam, kitaplar arasında gezinirken Hz. Muhammed'e yapılan suikastlarla ilgili bir kitap gözüme çarptı. Sayın Hocam, Tebuk seferi sırasında meydana gelen suikast olayı nasıl vuku bulmuştur, o yüzleri kapalı sahabiler kimlerdir? Allah sizden razı olsun hocam. Saygılarımla. Bozkurt

Cevap: "(Senin aleyhinde söyledikleri yakışıksız sözleri) söylemediklerine Allah'a yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler, İslâm olduktan sonra inkâr ettiler, başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Elçisi, Allah’ın lütfuyla kendilerini zengin etti diye (şimdi) öç almağa kalktılar. (Allah ve Elçisinin iyiliğine karşı böyle nankörlük ettiler.) Eğer tevbe ederlerse kendileri için daha iyi olur. Yok, eğer (inkâr yoluna) dönerlerse Allah onlara dünyada da, âhirette de acı bir biçimde azâbedecektir. Yeryüzünde onların ne velisi, ne de yardımcısı vardır!" (Tevbe: 74)

Tevbe Suresinin 74'ncü âyetinden münâfıklardan bazılarının, Tebuk seferi esnasında birtakım münasebetsiz sözler söyledikleri ve kötü bir işe yeltendikleri anlaşılıyor.

Bu âyetin iniş sebebi olarak çeşitli olaylar anlatılır. Bu rivayetlerden birine göre âyet, Tebuk dönüşünde münâfıkların, Hz. Peygamber'e karşı bir suikast girişimine işaret etmektedir. Tebuk'ten dönerken onbeş kadar münâfık, geceleyin Peygamber bir geçitten geçerken onu hayvanından itip uçuruma düşürmeyi planlamışlar. Ammâr ibn Yâsir Peygamber'in hayvanının yularını çekiyor, Huzeyfe de arkadan hayvanı sürüyormuş. Birden deve ayağı sesleri ve silâh şakırtısı duyan Huzeyfe, geri dönmüş, yüzlerini bir kumaşla kapatmış bir topluluk görmüş. "Ey Allah'ın düşmanları ha geldim!" deyince kaçmışlar (İbn Kesîr, Tefsîr: 2/373; Mefâtîhu'l-ğayb: 16/136).

Bu suikast olayı doğru olabilir. Demek ki münâfıklar, Tebuk seferi esnasında Peygamber aleyhinde bazı sözler sarf etmişler, hattâ ona karşı başarısız bir suikast girişiminde dahi bulunmuşlardır. Yüce Allah, onların kötü sözler söylediklerine, başaramadıkları bir işe yeltendiklerine işaret buyurmuş, fakat ayrıntıya girmemiştir. Çünkü Kur'ân'ın metodu, olaylara genel bir göz atıp ders vermektir.

Sonra Cenabı Hak, münâfıkların nankörlüklerine temas ediyor: "Onların intikam almaları için başka bir sebep yok, sadece Allah ve Elçisi, onları lütfuyla zengin ettiği için intikam almağa kalktılar." buyuruyor. Peygamber’in yüzü hürmetine Medinelilerin zengin olduklarına işaret buyurarak buna teşekkür edecekleri yerde Peygamber’e kötülük yapmaya kalkışmalarına sitem ediliyor.

Gerçekten Peygamber'in hicretiyle birlikte Medine'de siyasi ve ekonomik hayat canlanmış, alınan ganimetler de özellikle Peygamber'in hayatının sonlarına doğru müslümanları zenginleştirmiştir.

Medineliler bu ekonomik düzeyi ve çevrede kazandıkları saygınlığı, daha önce hayâl edemezlerdi. Kabile hayâtından, birden bire devlet seviyesine çıkmışlardı. Şimdi bu hallerine sebep olan Peygamber'e teşekkür etmeleri gerekirken ondan öç almağa yeltenmek, kör hased saplantısının sonucudur.

Yüce Allah, böyle yapanları yine tevbeye çağırıyor, tevbe ederlerse kendileri için daha iyi olacağını, haktan döndükleri takdirde dünyada da, âhirette de Allah'ın acı azabına uğrayacaklarını, yeryüzünde bir dost ve yardımcılarının bulunmayacağını bildiriyor. Bu da münâfıkların güçlerinin iyice kırılmış olduğunu gösteriyor.

 

Kaynanam haksızlık etti, ona hakkımı helal etmek istemiyorum

Sayın Hocam, 17 yıldan beri kaynanam bizim evimizde kalıyor ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Benim hanımımdan başka daha 3 kızı ve bir oğlu ve çok torunu var. Kayınvalidemin babasından intikal eden arazileri var. Birkaç ay önce torunları ve damadı birer yazlık ve kışlık ev aldılar, bu durum dikkatimi çekti, araştırdım 2 yıl önce bir damadına ve oğluna vekâlet vererek bütün arazilerini sattırmış ve Torunları arasında pay ettirmiş bizim çocuğumuz olmadığından bizden gizlemişler.

Benim emekli aylığım yetmediğinden ileri yaşıma rağmen halen bir işte Allah’a sığınarak çalışmaktayım. Halen bizim yanımızda kalan ve çok hasta olan kaynanama hakkımı helal etmesem günah islemiş olur muyum, lütfen beni aydınlatır mısınız? Saygılarımı iletir, sağlıklar dilerim. Bir okur

Cevap: Kaynanan yanlış yapmış ama madem sizin yanınızda kalıyor, sen büyüklük göster, hakkını helal et. Manen ödül alırsın. Dünya geçicidir. Dünya malı insanla beraber gelmez. İnsanla gelen iyiliği, güzel huyu, güzel düşüncesidir. İyiliğe iyilik her yiğidin kârı, kötülüğe iyilik mert yiğidin kârıdır. Siz hiç surat asmayın, kırmayın, incitmeyin. Bu davranışınız size manen büyük ödül kazandırır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş