CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ DEĞİL Mİ? (2) PDF 
Pazartesi, 19 Temmuz 2021 00:00

CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ DEĞİL Mİ? (2)

(...dünden devam)

Burada Cuma'nın fazileti hakkında bazı hadîs meallerini de vererek bu konuyu kapatmak istiyoruz:

Ebû Hüreyre, Peygamber (sav)'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Biz son gelen ve Kıyamet gününde öne geçecek olan bir ümmetiz. Onlara Kitâb bizden önce, bize de onlardan sonra verildi. Onlara farz kılınan bu Cuma günü üzerinde de onlar ihtilâf ettiler. Allah bu hususta bizi doğruya iletti. Onlar bugün hususunda bize tâbi'dirler. Yahudiler yarın, Hıristiyanlar öbür gün." (Buhâri, Cum'a 12; Müslim, Cum'a 19-21; Fethu'l=Bâri, 2/382. u. Müslim, Cum'a, Nevevi, Şerhi 6/143-144). Başka bir rivayette: "Allah bizi getirdi, Cuma gününe ulaştırdı. Cuma'yı kaybetmiş olan Yahudilere Cumartesi, Hıristiyanlara Pazar günü (toplantı günü) oldu. Bize Cuma gününü verince onlar bize tâbi' oldular: Cuma, Cumartesi, Pazar." buyurulmuş­tur (Müslim, Cum'a, Nevevi, Şerhi 6/143-144).

Bu hadîs Cuma'nın eskiden beri var olduğunu göstermektedir "Kim üç Cuma'yı (ardı ardına) küçümseyerek terk ederse Allah onun kalbini mühürler." (Tirmizi, Cum'a 7; Müslim, Mesâcid 254; Ebû Dâvüd Cum'a 3; Nesâ'i, Cum'a 23; İbn Mâce, İkâme 93; Dârimi, Salât 205; Muvattâ, Cum'a 2; İbn Hanbel, Musned.11422, 450.) "Her ihtilâm olana Cumaya gitmek gerekir. Cuma'ya giden herkese de yıkanmak gerekir.” (Ebû Dâvûd, Tahâret: 127. Benzeri bir hadis, Nesâî, Cum’a: 9; Buḫârî, Ezân: 161, Cum’a: 2, 3, 12, Şehâdât: 18: Müslim, Cum’a: 4, 7; Nesâî, Cum’a: 69; İbn Mâce, İkame: 80; Muvatta’a, Cum’a: 2, 4; Dârimî, Salât: 190; İbn Hanbel, Müsned: 3/16, 30, 60’da da vardır.)

"Her yedi günde bir defa yıkanmak, başını ve bedenini yıkamak her Müslümanın üzerine bir borçtur.” (Buḫâri, Cum'a 12; Fethu'l-Bâri, 2/382)

"Kim Cuma günü yıkanır, güzel elbisesini giyer, varsa güzel koku sürünür, Cuma'ya gelir, insanların boyunlarını yara yara öne geçmez, Allah'ın, kendisine farz kıldığı namazı kılar, hutbeye çıkan imamı susarak dinler, namazın sonuna kadar böyle edeb ve huşu'ile durursa o ibâdeti, o Cuma ile ertesi Cuma arasındaki günâhlarına keffâret olur." (Buḥâri, Cum'a, 18; Müslim, Cum'a 26-27; Nesâ'i, Cum'a 24)

"Cuma günü öyle bir saat vardır ki müslüman kul, o saatte namaz kılar, Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir. Biri sordu: 'Hangi saattir?' Peygamber (s. a. v.): 'Namazın başlamasından bitmesine kadar olan zaman' dedi.” (Buḫârî, Cum'a, 37; Nesâ'î, Cum'a, es-Sâatulleti yustecâbu fihâ ed-d-'a')

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş