BOŞANMA (2) PDF 
Salı, 13 Temmuz 2021 00:00

BOŞANMA (2)

Size öyle bol keseden fetva verenler Kur'ân'a göre değil, Kur'ân dışı fetvalardan hüküm vermişlerdir. Ayrıca sarhoşun sözü geçerli değildir. Delinin sözü geçerli değildir. Öfkeye kapılıp ağzına geleni savuran kişinin sözü geçerli değildir. Peygamberimiz. Peygamberimiz "Öfke ile boşama olmaz!" buyurmuşlardır. Ben size Kur'ân'ın hükmünü yazdım. Siz isterseniz rivayetçilerin sözlerine itibar edersiniz, isterseniz Kur'ân'ın hükmüne göre kocanıza dönersiniz. Ama bu boşama sözünü  böyle bir tehdit unsuru olarak kullanmaya kalkmayın, dini oyuncak haline getirmeyin.  Boşama kadının elinde değil, erkeğin elindedir. Erkek de öyle sarhoş iken değil aklı başında iken isterse karısını boşar ama boşama ancak üç ay içinde tamamlanır. Bakınız Talak Suresinde: "Ey peygamber, kadınları boşa(mak iste)diğiniz zaman onları id­detleri içinde (âdetten temiz oldukları sırada) boşayın ve iddeti sayın (üç defa âdet görüp temizlenmelerini hesabedin). Rabbiniz Allah'tan korkun (bekleme süresi içinde) onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir edepsizlik yapmaları durumu, bu hükmün dışındadır (o zaman evden çıka­rabilirsiniz). Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını geçerse, kendi­sine yazık etmiş olur. Bilmezsin belki Allah, bundan sonra (iddet süresi içinde) yeni bir iş ortaya çıkarır (gönülleri uzlaştırıp birleşme ortamı yaratır)."(Talak: 1) 

Kur'ân süreyi sayın diye emrediyor. Bakara Suresinde de boşamanın iki kez olduğu, üçüncüde kadının özgür olacağı belirtiliyor. Her boşamanın üç ay süresi vardır. Boşama eğer bir sözle tamamlansaydı, artık "Süreyi sayın" sözünün anlamı kalır mıydı? 

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş