CİNLERİN ETKİSİNDEN NASIL KURTULABİLİRİM? PDF 
Pazar, 11 Temmuz 2021 00:00

CİNLERİN ETKİSİNDEN NASIL KURTULABİLİRİM?

Yıllardır borsa ve döviz işi ile uğraşıyorum hocam.Ve ancak geçimimi sağla­yabiliyorum.Herhangi bir birikim yada ticaret yapmak için sermaye kazanamıyorum. İnsanüstü varlıklar  kitabınızda yazdığınız gibi, başarımı engellemek üzere olayları saklayan cinden nasıl kurtulup başarılı olabilirim. Yoksa hayatım ve zamanım boşa geçip gidecek. Bana bu konuda cevap yazarsanız memnun olurum. Saygılarımla.

Bir de nerede çakışmaktasınız, size nasıl ulaşabiliriz...

Cevap: Vallahi kardeşim ben cinlerle hiç karşılaşmadım. Onlarla bir tanı­şıklığım yoktur. Siz önce Allah'ın kaderine inanın. Cenabı Hak, Zuhur Suresinde "32 - Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçim­liklerini aralarında biz taksim ettik ve onlardan kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ki biri, diğerine iş gördürebilsin. Rabbinin rahmeti, onların toplayıp yığdıkla­rından daha hayırlıdır. (Zuhur: 32)

32’nci âyette yüce Allah, rahmetini taksime kimsenin hakkı olmadığını, dünya hayatında onların geçimlerini taksim etmiş olan Allah'ın, peygamberliği de dilediğine verdiğini buyuruyor. Allah nazarında ululuk mal veya soy ile değil, ruh temizliği iledir. Kaldı ki Hz. Muhammed(sav) en şerefli bir soydan gelmişti. Yalnız babadan anadan yetim kaldığı için zengin değildi. Yüce Allah vahyine onu layık görmüştür. Bu, Allah'ın lütfudur. O dilediğine rahmetini lütfeder. O'nun rahmetini O'ndan başkası bölüştüre­mez. "Allah insanları malca, kuvvetçe, kabiliyetçe, akılca birbirinden farklı yaratmış­tır." Kimini güçlü, kimini zayıf, kimini zengin, kimini yoksul, kimini daha akıllı, kimini belli bir yönde daha kabiliyetli yaratmıştır ki insanlar birbirine muhtâcolup birbirine iş görsünler. Eğer insanlar arasında hiçbir fark olmayıp hepsi her bakımdan eşit, aynı derecede güçlü, aynı derecede akıllı, aynı derecede zengin olsaydı, artık kimse kimseye muhtacolmaz ve ihtiyacı olmayınca da kimse kimseye iş görmez, ekonomi gelişmez, toplumda ilerleme olmazdı. Bu malî farklar dünya işlerinin görülmesi içindir. Yoksa malca zenginlik, Allah katında insanın üstün olduğunu göstermez. Allah'ın rah­meti, insanların yığdıkları dünya malından çok daha hayırlıdır.

Burada dünya malının insana bir üstünlük sağlayamayacağı, sadece dünya dü­zeninin yürümesi, işlerin görülmesi için insanlar arasında farklar bulunduğu, zengin olmakla insanın ötekilerden üstün olamayacağı, Allah'ın rahmetinin — en büyük rahmet olan peygamberlik ve vahyin — dünya malından çok daha hayırlı olduğu anla­tılıyor.

Toplum bireyleri birbirlerine muhtaçtır. Kiminin parası vardır, kiminin zekâsı daha çoktur. Kimi güçlüdür, kimi zayıf. Kiminin ilmi, kiminin sanatı vardır. Böyle farklı meziyetlere sahibolan insan oğulları birbirlerine muhtaçtırlar. Bu farkların bulunması, toplum düzeninin gereğidir. Ama para, mal, beden gücü insana ma'nevî bir üstünlük sağlamaz. Dünya malıyla zengin, fakirden üstün olamaz. Üstünlük takva iledir. Allah katında dünya malının hiçbir değeri yoktur.

İnsan Allah'ın taksimine razı olursa içi rahat eder, huzur bulur. Ne kadar zengin vardır ki gönül sıkıntısından intihar etmiş veya intihar girişiminde bulunmuştur. Siz elinizden geldiğince dürüst davranın, işinizi yapın. Zengin olmak sevdasıyla kuşkulu bir kazanç yolu olan hileli borsa işlerinden de uzak durun. O tür yollarla para kazanmış olanlar hiç de mutlu olmamışlardır. En hayırlı kazanç, insanın elinin emeği ve alın teriyle kazandığı kazançtır.  Şükrünü eda ettiğin az mal, insanı kibre, gurura götüren çok maldan hayırlıdır. Allah'a tevekkül et, O size taksim ettiği rızkı kısmaz. Ondan fazlasını da isteme, huzur getirmez. Cinlere falan da kafayı takma. Çünkü cinler Allah'ın taksimine mani olamaz. 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş