KADIN ERKEKLERE İMAMLIK YAPABİLİR Mİ? PDF 
Cumartesi, 10 Temmuz 2021 00:00

KADIN ERKEKLERE İMAMLIK YAPABİLİR Mİ?

Cevap:

Kadınlar, kendilerinden biri imam olmak üzere cemâat halinde namaz kılabilirler. Kadınlardan biri imam olacak olursa imam, ya birinci safın arasında veya ökçesi, diğerlerinin ökçesinin önünde olarak durur. Erkeğin kadınlara imam olup cemâatle namaz kıldırması mekruh değildir.

Kadının kadın cemâate imam olacağında ittifak vardır. Ancak kadının, erkeklere de imam olup olmayacağı, ihtilaflıdır.

Genelde İslam bilginleri, kadının kadınlara imam olabileceği, fakat kadının erkeklere imam olamayacağı kanaatindedirler. Ancak bazı rivayetlerden kadının, kendi ev halkına imamlık yapabileceği anlaşılmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği, Ümmü Varaka isimli bir hanım sahabidir. Kur'ân'ı iyi bilen bu hanıma, Peygamberimiz, kendi ev halkına imamlık yapmasına müsaade etmiştir. Hanım sahâbîlerden Ümmü Varaka adında bir Ensâr kadını vardı. Kur’ân’ı cem‘etmiş (ezberlemiş) olan bu hanıma, Peygamber (s.a.v.), kendi ev halkına namaz kıldırmasını emretmiştir.

Ebû Dâvûd'un kaydettiği ve İbn Huzeyme’nin sahih gördüğü hadîsin râvîsi Hallâc:

“– Ben ona ezân okuyan müezzini gördüm, büyük bir ihtiyardı” demiştir (Ebû Dâvûd, Salât: b. 62, h. 592)

Hâkim’in, Müstedrekinde de yer alan hadîs, Ebû Dâvûd’un, başka bir rivayetinde biraz daha ayrıntılı olarak geçer:

“Abdullah ibn Cumey‘ demiş ki: Ninem ve Abdu’r-Rahman ibn Hal­lâd el-Ensârî, bana şunları anlattılar: ‘Peygamber (sav), Bedir Savaşına giderken, Nevfel kızı Ümmü Varaka, kendisine:

– Ey Allah’ın Elçisi, dedi, izin ver, ben de seninle beraber savaşa katılayım, yara­larınızı tedavi eder, hastalarınıza bakarım; umulur ki Allah bana şehîdlik nasîbeder!

Peygamber (s.a.v.) ona:

– Sen evinde kal, dedi, yüce Allah, sana şehîdlik nasîbedecektir!

Bundan böyle ona: ‘Şehîde!’ denilirdi.

Kur’ân’ı okumuştu (iyi biliyordu). Peygamber(sav)den, evinde kendisine ezan okuyacak birini tutması için izin isteyen Ümmü Varaka, bu izni aldı’.”

İmâm-ı Ahmed ibn Hanbel, bu olaya dayanarak Kur’ân okuyan kadının, okumayan erkeklere imam olup terâvîh namazını kıldırabileceğine karar vermiştir. Ancak bu durumda kadın, cemâatin arkasında durur (İbn Teymiyye, Fetâvâ: 23/248).

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş