SÜREKLİ RIZIK ENDİŞESİ TAŞIMAK DOĞRU MU? (2) PDF 
Cuma, 09 Temmuz 2021 00:00

SÜREKLİ RIZIK ENDİŞESİ TAŞIMAK DOĞRU MU? (2)

(...dünden devam)

Tirmizî'nin rivâyetine göre bir adam Peygamber'e gelip: “Devemi bağlayayım mı, yoksa Allah'a tevekkül edip serbest mi bırakayım?" diye sormuş, Peygamber (s.a.v.): "Önce bağla, sonra tevekkül et!" demiştir (Tirmizî, Kıyâmet: 60). Bakın Hz. Peygamber'in şu hadîslerinde tevekkül ne hikmetli, nükteli biçimde anlatılmaktadır: "Siz eğer lâyı­kıyla Allah’a tevekkül etseniz, Allah kuşları beslediği gibi sizi de besler. Kuşlar kursağı boş (yuvalarından) çıkarlar, tok dönerler.” (Tirmizî, Zühd: 33, lbn Hanbel, Müsned: 1/30, 52)

Dikkat edilirse anlaşılır ki hadîste kuşlar, yuvalarında durup rızk­larını beklerler denmiyor, rızklarını aramak üzere çıkarlar, Allah rızkı aramakta olan, yani rızkın sebeplerine yapışan yaratıklarına rızk verir, deniyor. Ne kadar ince ve hikmetli bir anlatış! 

Tevekkül, çalışmayı felce uğratan ve İslâm ile aslâ bağdaşmayan tembellik değil, yapılmak istenen işlerde Allah'ın beraberliğine ve yardımına güvenerek güç bulmaktır. Tevekkül: "Allah kerimdir" deyip kendini uyuşukluk içine bırakmak değil, sebeplerine yapıştıktan sonra asıl işi yapanın Allah olduğunu düşünerek başarıyı O'ndan bekle­mektir. Bu anlamıyla tevekkül, insanı tembellikten kurtardığı gibi iltimas ve rüşvet gibi kötü huylardan da kurtarır. Çünkü Allah'a tevekkül eden insan çalışır, hakkı olmayan şeyi istemez, çalışmasının sonucuna ulaşırsa Allah'a şükreder. Ulaşamazsa Allah'ın takdirine razı olup bunalımlara düşmez. İşinin sonucunu Allah'tan beklediğinden ve O'nun yardımına güvendiğinden dolayı, devlet dairelerinde işini gördürmek için aracılar salmaz, rüşvet vermez, toplumun ahlâkını bozacak yollara girmez. İnsanların en mütevekkili olan Hz. Muhammed(s.a.v.)in ve sahâbîlerinin hayâtı sürekli mücadele ile geçmiştir. İnsanın yediği rızkların en iyisi, kendi elinin emeği ve alnının teriyle kazandığı rızktır. Yüce Allah: "Çalışanların ücreti ne güzeldir!" (Zümer: 59(39)/74) âyeti ile, çalışarak rızkını kazanan insanların en helâl ve temiz rızkı elde ettiklerini bildirmiştir. 

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş