FATİHA SURESİ HAKKINDA (2) PDF 
Cuma, 18 Haziran 2021 00:00

FATİHA SURESİ HAKKINDA (2)

(...dünden devam)

Hz. Enes, Resulullah Efendimize sormuşlar:

"‒ Ya Resulallah, biz ölülerimiz için sadaka veriyoruz, haccediyoruz, dua ediyoruz. Bu, onlara ulaşır mı?

‒ Evet ulaşır. Onlar onunla sevinirler. Nasıl biriniz kendisine hediye edilen bir tabak(yiyecek)a sevinirse, buyurmuştur. " (Tirmizî, Cenâiz: 60; Müslim. Cenâiz: 106)

Ölülere Kur'ân okumak sünnet olmamakla beraber Peygamber döneminden sonra yaygın hale gelmiş, müstehab (güzel) görülmüştür. Çünkü Kur'ân, okuyanın ruhunu sevindirdiği gibi iletişim kurduğu ölünün ruhunu da şad eder.

Kur’ân’ın temel içeriğinin bir özeti durumundaki Fatiha ise duaların en güzelidir ama ölü ile ilgisi yoktur. Fatiha kişinin Allah ile âdeta diyalogu, Allah'a yalvarması, kulluğunu O'na arz etmesi ve O'ndan kendisini doğru yolda yürütmesini, sapıklardan yapmamasını dilemesidir. Ölü ile ilgisi olmasa da bu en güzel dua ile kul Allah'ına yaklaşmakta, Allah'ın rahmetini, şefkatini kendisine çekmektedir. İşte kul ile Allah arasında olan bu yakınlaşmadan sanıyorum ki Fatiha okunan ölünün ruhu da yararlanır.

Dediğim gibi ölünün ruhuna Fatiha okunması Peygamberimizin sünneti değildir ama asırlardan beri hemen bütün İslâm âleminde böyle uygulanmaktadır. Herhalde Fatiha'nın ezberlenmesi son derece kolay ve herkesin bildiği bir sure olmasının da bu uygulamada payı vardır. Çünkü halk içinde herkes Kur-’ân’ın öteki surelerini bilmez ama Fatiha’yı hemen her Müslüman bilir. Bilenler Kur'ân'ın herhangi bir yerinden okuyabilirler ama bilmeyen en azından Fatiha'yı bilir, işte o da Fatiha okur.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş