FATİHA SURESİ HAKKINDA (1) PDF 
Perşembe, 17 Haziran 2021 00:00

FATİHA SURESİ HAKKINDA (1)

Sayın Hocam, hemen her Müslüman’ın mezar taşında ''Ruhuna Fatiha'' yazısı yer almaktadır. Bundan, mezarda yatan için Allah'tan bir af, bir yardım talep edilmesi anlamı çıkmaktadır. Ancak 7 âyetli Fatiha Suresinin hiçbir âyeti, ölüyle ilgili bir anlam taşımamakta, sadece okuyanın Allah'a yakarışından oluşmaktadır. Mezarın başında ölüye dua etmek niyetiyle Fatiha Suresini okuyan; aslında kendisine dua etmektedir. Burada bir çelişki yok mudur? Yoksa mezar başında Fatiha Suresinin okunmasının ölüyle bilinmeyen başka bir bağlantısı mı vardır? ...

Cevap: Ölüye Fatiha okunması, Peygamberimizin uygulaması değildir. Allah'ın Resulü (s.a.v.) Bakî' mezarlığını ziyaret eder, şöyle selâm verirdi: "Esselâmu aleykum dâre kavmin mu'minîn ve innâ inşâallahu bikum lâhikun. Es'elullâhe lî ve lekumu'l-âfiyeh. (Ey inananlar yurdunun sakinleri, Allah dilediği zaman biz de size katılacağız. Allah'tan bana ve size afiyet (dirlik, mutluluk) dilerim).”

Hadis uzmanı Dârekutnî, ölülere Kur'ân okunacağı hakkındaki hadislerin doğru olmadığını; İbn Hibbân da: "Ölülerinize Yâsîn okuyunuz" hadisinin sağlam olduğu kabul edilse bile bunun, ölmüşlere değil, ölmekte olan kimseye Yâsîn okunacağı anlamında olduğunu söylemişlerdir. Fakat sünnet olmasa da biz, Kur'ân okumakla ölünün ruhunun şad olacağı kanısındayız. Peygamberimiz ölülerin ruhuna Kur'ân okumamış, ancak onların af ve mağfireti için dua etmiştir. Kabri ziyaret eden, ölmüşlere şöyle dua eder: "Allahumme rabbe hâzihî'l-ecsâdi'l-bâliyeti ve'l-'izâmi'n-nahirati, haracat mine'd-dunyâ ve hiye bike mu'minetun, febelliğ ileyhâ ravhan minke ve selâmen minnâ. Allahumme ravvih ervâhahum bi ravhi lâilâhe illallah ve nevvir kubûrahum bi-nûri Muhammedin rasûlillâh (Allahım, şu çürümüş cesetlerin, ufalanmış kemiklerin Rabbi! Onlar dünyadan sana inanarak çıkmışlardı. Onlara kendi katından bir rahatlık ve bizden selâm ulaştır. Allah'ım onları “Allah’tan başka tanrı yoktur” sözünün rahmet ve rahatına kavuştur, kalblerini Tanrı Elçisi Muhammed'in nuruyla aydınlat).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş