ASTROLOJİ CAİZ Mİ? PDF 
Salı, 15 Haziran 2021 00:00

ASTROLOJİ CAİZ Mİ?

Sayın Hocam, geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Acaba astroloji sadece insan kişiliğine (genetik, cevre vs. gibi) etkileyici faktörlerden biri olarak düşünülebilir mi? ...

Cevap: Gelecekten haber verme anlamında astroloji, yani müneccimlik İslâm'da caiz değildir. Çünkü geleceği sadece Allah bilir. Ama bilim olarak Astroloji öğrenilebilir ve bilimsel düzeyde yararlanmak mümkün ise elbette bundan istifade edilir. Bilindiği gibi Güneşin uydusu olan dünyamızdaki hayat, Güneşin yaydığı ışınlara bağlıdır. Ayın da gelgit olaylarını düzenlediği bilinmektedir. Elbette diğer gezegenlerden ve yıldızlardan gelen ışınların da dünya üzerindeki canlılar üzerinde etkileri vardır. Yıldızların şu veya bu konumda bulunması, dünyayı ve insan davranışlarını etkileyebilir. Astroloji bu konularda araştırma yapıp dünya üstündeki canlıların, özellikle insanların uzay cisimlerinden ne derece ve nasıl etkilendiklerini, yıldızların bireysel ve toplumsal olarak insan sağlığı ve davranışları üzerindeki etkilerini saptama çabası ise bunun bir sakıncası yoktur. Ama falcılık yapmak caiz değildir. Osmanlı idaresinde bir zamanlar padişahların müneccimleri bulunduğu gibi ta eski krallıklarda da astrologlar ve kâhinler kralları yönlendirirler, şu saatte sefere çık, falan saat uğurludur, falan saat uğursuzdur gibi birtakım hayali şeyler söylerler ve çoğu kez onların yönlendirmeleri kral veya padişahı yanlış kararlar vermeğe sevk ederdi. Böyle uğurlu, uğursuz düşünceler hurafedir, kehanet hurafedir, insanları vehimlere, kararsızlıklara, bunalımlara, hattâ kavgalara iter. Ama bilimsel çalışma olarak düşünülürse Astroloji ile uğraşmakta sakınca yoktur. İslâm, insanlığa yararlı her bilimsel çalışmayı teşvik eder.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş