BİR HADİSİN DOĞRULUK DERECESİ PDF 
Pazar, 13 Haziran 2021 00:00

BİR HADİSİN DOĞRULUK DERECESİ

Sayın hocam, yazılarınızı günlük olarak okuyup bilgi edinmekteyim, teşekkür ederim. Bugün bir vaiz, vaazı sırasında söylediği, daha önce de duyduğum ve doğruluğuna pek ihtimal vermediğim bir hadis-i şerifin sahih olup olmadığını sormak istiyorum. Ben hadis âlimi değilim ama siz, bir hadisin sağlamlığı için Kur’ân'a uyumluluğu gerekir dersiniz hep. Bu hadiste bu uyumluluk yok gibi, ayrıca yüce Peygamberimiz(s.a.)'in de şahsiyetine pek uygun değil, diye düşünüyorum. Hadis-i şerif şu: “Beni ananızdan, babanızdan, evlatlarınızdan ve dünyadaki her şeyden daha çok sevmedikçe iman etmiş olamazsınız.” Saygılar sunarım...

Cevap: Sevgili kardeşim, o hadis doğrudur. Çünkü Kur-'ân'a uygun ve senedi de sağlamdır. Hadis Hz. Ömer'den gelmektedir. Halife Ömer'den yanlış bir söz gelmez. Kur'ân'a uygundur. Çünkü Kur'ân, Ahzâb Suresi'nin beşinci âyetinde: "Peygamber, mü'minlere canlarından ileridir. Onun eşleri de onların anneleridir. Rahim sahipleri (anne tarafından akrabalar) da Allah’ın Kitabında birbirlerine öteki mü'minlerden ve Mu-hâcirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yap-manız (bir vasiyet etmeniz) hariç (yaptığınız o vasiyet yerine getirilir). Bunlar Kitapta yazılmıştır." (Ahzâb: 6)

Demek ki mü'minler için Peygamber ve ailesi her şeyden önce gelir. Ondan sonra mü'minlerin yakınları, önce kan akrabaları, anne babaları, kardeşleri gelir. Kan akrabaları elbette arkadaşlardan önce gelir. Ancak iman şarttır. İmansız kan akrabası mü'mine inanç kardeşinden önde gelmez.

 

 


 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş