HER KAVME PEYGAMBER GÖNDERİLDİ Mİ? PDF 
Salı, 08 Haziran 2021 00:00

HER KAVME PEYGAMBER GÖNDERİLDİ Mİ?

Hocam merhaba, yazılarınızı ilgi ile takip ediyorum ve sizden çokça faydalanıyorum. Allah sizden razı olsun. Peygamberler konusunda cevabını merak ettiğim bir sorum var. Acaba Hz. Allah mesela Çinlilere, Japonlara vb. milletlere de peygamber göndermiş midir? Bu konuda bir bilgi var mı? Aydınlatırsanız sevinirim. Erdoğan Karabacak

Cevap: İsrâ 15. âyette Allah, peygamber göndermedikçe bir kavme azabetmeyeceğini vurgulamıştır. Fatır Suresinde de Allah'ın, her kavme bir uyarıcı gönderdiği belirtilir. Ayrıca Kur'ân'da Hz. Peygamber'e hitaben "Peygamberlerden kimini sana bildirdik, kimini de bildirmedik." buyurulmaktadır. Evet, her kavme bir peygamber gönderilmiştir, aksi takdirde sorumluluk olmaz. Ama Hz. Muhammed'in yetiştiği ortamda varlıkları bile bilinmeyen ulusların Peygamberlerinden söz etmenin yararı olmadığı için onların elçileri Kur'ân'da açıkça anılmamış, sadece her ulusa mutlaka peygamber gönderildiği vurgulanmıştır (Fatır: 24). Kur'ân'da isimleriyle anılan peygamberler, hep Arap Yarımadasında yetişmiş olan, çoğu Yahudi, bir kısmı da Arap kökenli peygamberlerdir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş