KIRÂATLER MES’ELESİ (18) PDF 
Perşembe, 03 Haziran 2021 00:00

KIRÂATLER MES’ELESİ (18)

(...dünden devam)

Gerçi geleneğin korunması için Osman Mushafının yazım tarzını korumakta yarar vardır ama mânâda değişiklik olmadığı sürece gelişen yazım kurallarına göre Kur’ân’ın yazılmasında bir sakınca yoktur. Muhammed İzzet Derveze: “Biz İbn Kesîr’in, Fedâilu’l-Kur’ân adlı eserinde Kur’ân’ın, Osman resminden ayrı bir tarzda yazılmasını mübâh sayan bir söz gördük” diyor (et-Tefsîru’l-hadîs: 5/81).

1– 2. Uyanış ve Kalkınma İçin Yeniden Kur’ân’a

Yukarıda örneklerini arz ettiğim birçok yanlış görüş, yo­rum ve rivâyet yeniden ele alınıp dinin asıl kaynağı olan Kur’ân’ın ruhuna aykırı olanlar ayıklanmadıkça Müslümanla­rın bilimsel, fikrî bir sıçrama yapması mümkün değildir. Oysa artık bir milyarı aşan nüfusuyla Müslümanla­rın, yeni bir uyanışa ve bilimsel bir sıçramaya, çağdaşlaşmaya, başka bir deyişle bir Rönesansa şiddetle ihtiyaçları vardır.

Bugün Türkiye’mizde İmam Hatip Liseleri, İlâhiyat Fa­külteleri mevcuttur. Din teşkilâtımız, eğitim kurumları­mız, hiçbir İslâm ülkesinde emsali bulunmayacak ölçüde yaygındır. Sayı bakımından yeteri kadar din kurumumuz vardır ama kalite bakımından diğer ülkelerden farkımız olduğunu söylemek güçtür. Bu kurumların, Kur­’ân’a gönül­den bağlı, ama bilimsel düşünen, bağnaz olmayan insanları yetiştirebilecek düzeyde olanları yok değil ama çok da değildir. Buralarda verilen eğitim ve öğretim yine statükocu, skolastik zihniyet aşılamakta; tarihi kültür mîrasımız hiç sorgulanmadan öğretilmekte, yanlışlar doğru olarak sunulmakta, öğrenci Kur’ân’a değil, yine gelenekleri doğru kabule yöneltilmektedir.

İnsanımız, Kur’ân’ın söylediğini değil, falanın veya fi­lânın düşüncesini din diye kabule yönlendirilmekte, hattâ bazen Kur’ân’ın tam tersi düşünceleri kabul edip farkında olmadan Kur’ân’ı dışlamaktadır. Kur’ân hiç düşünmeden okunduğu için okuyanların kafasında da bir Kur’ân düşün­cesi oluşmamaktadır.

Hattâ “Biz Kur’ân’ı anlayamayız, eski büyüklerimiz anlamış, izah etmişler, biz onların izahlarına uyarız.” Düşüncesi yerleştirilmeğe çalışılmaktadır. Bu düşünce Müslümanların İslâm kültüründe açılım göstermelerine yardım etmeyeceği kanaatindeyim. Allah’tan Kur’ân’ın gösterdiği doğru yolda ilerlememize yardımcı olmasını dileriz.

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş