KIRÂATLER MES’ELESİ (17) PDF 
Çarşamba, 02 Haziran 2021 00:00

KIRÂATLER MES’ELESİ (17)

(...dünden devam)

İmlâ (Kur'ân'ın yazım şekli)

Şimdi burada önemli bir sorun kalmaktadır ki o da Kur’ân’ın yazım şeklidir. Bilindiği gibi Hz. Peygamber (sav), kendisi ümmî olduğu gibi, toplumu da ümmî idi. Ümmî, İlâhî bir Kitab’a sahibolmayan, eğitim görmemiş demektir. Ümmî Peygamber, kendisine gelen vahiyleri, yazdırırdı ve çevresindekiler de, bildikleri yazı ile Kur’ân’ı yazarlardı. Yazanlar da öyle ileri düzeyde yazı bilen, eğitimli insanlar değil, basit biçimde okur yazar kimselerdi. Düzenli tahsil sistemi dünyâda henüz yerleşmiş değildi. Sahâbîler, Hz. Peygamber’in emriyle Kur’ân’ı, bildikleri yazım şekliyle yazdılar. Ebubekir döneminde derlenip bir cilt halinde bağlanan Kur’ân, Hz. Osman döneminde yeniden derlenmiş, sûreleri, daha ziyade uzunluk esasına göre sıralanmış ve çoğaltılmıştır. İşte Hz. Osman zamanında yazılan yazım tarzına الرسم العثمانى (er-Resmu’l-‘Osmânî: Osman’ın resmî yazım tarzı) denmiştir. Sonradan imlâ kuralları geliştirilmiş, yazım tarzında bazı değişiklikler yapılmış ise de Kur’ân için Osman Döneminin Yazım Şekli korunmuştur.

Osmanlılar döneminde, okumada kolaylık sağlamak için Kur’ân’­daki bazı kelimeler, yeni imlâ kurallarına göre yazılmıştır. Meselâ Osman Mushafında “العلمين” şeklinde yazılan kelime, Hafız Osman Mushafında okunuşuna göre “الْعَالَمِين” şeklinde; Osman Mushafında “ملِكِ”, “الكِتبِ” şeklinde yazılan kelimeler Hâfız Osman Mushafında “مَالِكِ “, “الْكِتَابِ” şeklinde yazılmıştır.

Bu tarz yazımı caiz görmeyenler vardır. Son zamanda bazı Mısırlılar bu durumu istismar konusu yaparak Türklerin, Kur’ân yazısını değiştirdiklerini iddiâ edecek kadar ileri gitmişlerdir. Bu iddiânın bilimsel bir dayanağı yoktur. Önemli olan, Kur’ân’ın okunuşu ve Arapça kelimenin, okunduğu biçimde yazılmasıdır. Hz. Peygamber’in sahâbîleri de duydukları Kur’ân’ı kendi bilgilerine göre yazmışlardı. Bu yazım şekli vahye, ya da Peygamber’in emrine dayanmaz, yani tevkîfî değildir. Sonra yazı geliştikçe Kur’ân’a noktalar, ta‘şîr işaretleri konmuştur ki bunlar Hz. Osman dönemindeki Mushaf'ta yoktu. Ama okuma kolaylığı sağladığı için bunların konmasında bir sakınca görülmemiştir. Hafız Osman Mushafında bazı kelimelerin, okunduğu biçimde yazılması da bir kolaylık içindir. Zaten o kelimeler Âsım kırâatine göre öyle okunur. Ancak bu yazım biçimi, Âsım kırâatinden başka kırâatlere uygun değildir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş