MEZARLIĞA KAPI YAPTIRMAK ÖLÜYE HAYIR OLUR MU? PDF 
Pazar, 16 Mayıs 2021 00:00

MEZARLIĞA KAPI YAPTIRMAK ÖLÜYE HAYIR OLUR MU?

Merhaba sayın hocam Abim vefat etti onun adına sadaka veriyorum, bir de köyün mezarlığının kapısı eski, oraya onun hayrına kapı yaptırsam abime hayrı olur mu? ...

Cevap: Ağabeyin için sadaka vermen güzel, onun hayrına olur ama mezarlığa kapı yaptırmanın bir anlamı yoktur. Bizdeki bu mezarlık geleneği İslâm'ın tevhid prensibine pek uymuyor. Mezarlık ölenlerin cesetlerinin konulduğu yerdir. Ölenlerin ruhları mezarlıkta değil, ebediyyet alemindedir. Mezara konulan cesetler bir süre sonra çürüyecek ve toprağa karışacaktır. Ebedi olan ruhtur. Onun için mezarlığa bu kadar önem vermek. özen göstermek İslâm açısından uygun değildir. Şunu bilmelisin ki Allah’ın yenilmez arslanı diye nitelendirilen Hz. Alî vurularak şehid edildi. Onun ardından halife olarak bey’at edilen oğlu Hz. Hasan, babasını mescidin yanında eştirdiği bir mezara defnetti, üstünü de örtüp belirsiz yaptı. Niçin böyle yaptı? Çünkü biliyordu ki zamanla insanlar Hz. Alî’nin kabrini zamanla putlaştıracaklar? Mezarlıklardan medet ummak bir çeşit putperestliktir. Önceleri kabir ziyşaretini yasaklamış olan Hz. Pey­gamber (s.a.v.), sonra bu yasağı kaldırmış: “Ben size kabirleri ziyaret etmenizi yasak­lamıştım. Artık bundan böyle kabirlerini ziyaret ediniz. Çünkü kabir ziyareti âhireti hatırlatır.” (İbn Hanbel, Müsned: 1/293; İbn Ca’d Müsnedi: 1/308; İbn Ebî Şeybe, Musannef: 1/212) İşte kabir ziyaretinin amacı ölüden medet ummak değil, bir gün kendisinin de öleceğini düşünerek dünya tutkusunu bırakıp âhirete hazırlık için ibadete yönelmektir. İnsanı mutlu eden, gönüle huzur veren Allah’ı anmaktır. Kur’ân şöyle buyurur: “Elâ bi zikrillahi tatmainnu’l-kulûb: İyi bilin ki gönüller ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur.” (Ra’d Sûresi)

Ama yine siz bilirsiniz. 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş