NİSA 34.-35. ÂYETLER (2) PDF 
Salı, 27 Nisan 2021 00:00

NİSA 34.-35. ÂYETLER (2)

(...dünden devam)

Erkek, yaratılışta bazı yönlerden üstün olmakla beraber kadına böbürlenmeye, ona baskı yapmaya hakkı yoktur. Çünkü kadınla erkek, bir vücudun organları gibi birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Nitekim yüce Allah'ın, "Allah erkekleri kadınlara üstün kıldı" demeyip, "Bazı insanları, diğer bazılarından üstün kıldı" demesinde bu noktaya işaret vardır. Vücutta baş ne kadar değerli ise kalb de o kadar değerlidir. Erkek baş durumunda ise kadın da kalb durumundadır. Bunlardan birinin daha çok yarar taşıması, daha üstün yaratılması, diğerinin değerini azaltmaz.

Âyeti kerime, erkek cinsinin, kadın cinsine üstünlüğünü ifade eder. Tek tek her erkeğin, her kadından üstün olduğu anlamını taşımaz. Nice kadınlar vardır ki bilgide, iş görmede, beden gücünde çok erkekten üstündür. Fakat tüm cins olarak erkek cinsinin, kadın cinsinden üstün yaratıldığı bir gerçektir. Doğada genellikle bütün canlıların erkekleri, dişilerinden daha tam, daha üstün yaratılmıştır. Meselâ horoz, tavuktan; koç, koyundan; erkek aslan, dişisinden daha güçlüdür.

Şunu da unutmamak lâzımdır ki kadınların da erkeklerden üstün oldukları meziyetler vardır. Çocuk yetiştirmede, merhamet ve şefkatte, duyarlılıkta kadın, erkek­ten üstündür. "Allah bazı insanları, diğer bazılarından üstün kılmıştır" cümle­sinde bu­na da işaret vardır. Allah, hikmeti gereği, aileyi idare etsin, çalışıp çoluk çocuğunu ge­çindirsin, toplumunu düşmandan korusun diye erkeği, vücut gücünde daha üstün ya­ratmış; çocuklarını emzirsin, güzel yetiştirsin, şefkatiyle âileyi huzur ve sükûn ile doldursun diye kadına da duyarlılıkta üstünlük vermiş, anne olma imkânını bahşet­miştir.

Kocasına itaat eden kadınları öven Allah Resulü şöyle demiştir: "Kadınların en hayırlısı şu kadındır ki kendisine baktığın zaman seni sevindirir, kendisine bir şey emretsen sözünü tutar, bir yere gitsen gıyabında kendi namusunu ve senin malını korur.” 

Sâliha kadını bu şekilde niteleyen Allah'ın Resulü, daha sonra: ''Allah, bazı insanları diğerlerinden üstün kıldığı ve mallarından harcayıp kadınların geçimini sağladıkları için erkekler, kadınlar üzerinde yöneticidirler...”  âyetini okumuştur. (Câmi'u'l-beyân: 5/60; Feyzu'l-Kadîr: 3/482; Tefsiru'l-Kāsimi, 5/1219. İbn Mâce'de de aynı meâlde bir hadîs vardır. Nikâh: 5)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş