NİSA 34.-35. ÂYETLER (1) PDF 
Pazartesi, 26 Nisan 2021 00:00

NİSA 34.-35. ÂYETLER (1)

Hayırlı ramazanlar hocam.

Sevgili hocam 3 sorum olacak kısaca lütfen zaman ayırırsanız sevinirim

1: Nisa suresinde ki kadını dövün  kelimesinin gerçek anlamı dövmek mi ayetin sonunda: Sizi gönülden kabul ederlerse onlara karşı başka bir yol aramayın. Allah yücedir, büyüktür denmek de dayak yiyen kadın gönülden nasıl kabul eder buradaki uyumsuzluk değil midir ?

2: Oruç tutamayanlar  vücutları açlığa dayanamayan kimseler fitre vere bilir mi?

3. İçki içen lanetlidir hadisindeki bu lanet nasıl anlaşılmalı? Hristiyanlardaki gibi kovulmuş, aşağılanmış mı oluyor içki içenler? Dinimiz de birçok lanet eden hadis mevcut. İçki satan, içen, faiz yiyen, kumar oynayan, kadınlara arkadan yaklaşan­lar,  dövme yapanlar, kaş alan kadınlar hepsi lanetlenmekte. Aydınlatırsanız sevinirim, teşekkürler.

Cevap: 1) Evet, evirip çevirmeğe gerek yoktur. Âyette­ki idribuhunne: Onları dövünüz, demektir. Ama kimi, serkeşlik yapan, dik kafalı, dırdırıyla evde huzur bırakmayan kadını. Âyetteki idribuhunne kelimesini evirip çevirenlerin hepsi âyeti çarpıtmakta, gerçek anlamı dışına çıkarmaktadır. İşte âyetin Tefsiri

"34- Allah, insanları birbirinden üstün kıldığı ve mallarından harca(yıp kadınların geçimini sağla)dıkları için erkekler, kadınlar üzerinde yöneticidirler. Bundan dolayı iyi kadınlar itâ'atkâr olup, Allah'ın kendilerini korumasına karşılık (Allah'ın verdiği başarı ile) gizliyi korurlar (kocalarına aslâ ihânet etmezler). Hırçınlık, etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarda onlara sokulmayın, onları dövün. Eğer size itâ'at ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. 35- Eğer (karı-kocanın) aralarının açılmasından endişe duyarsanız, erkeğin âilesinden bir hakem ve kadının âilesinden bir hakem gönderin. Bunlar uzlaştırmak isterlerse, Allah onların arasını bulur. Çünkü Allah (her şeyi) bilendir, haber alandır." (Nisa: 34-35)

Tefsîr:

34-35’nci âyetler, âile hayatının mutlulukla devamı için gerekli tedbirleri getirmektedir. Kavvâm, kıyâm'dan mübâlağa ismidir. Yönetici, kollayıcı, âmir demektir. Yüce Allah buyuruyor ki: Erkekler, kadınların üzerinde yönetici, koruyup kollayıcı, âilenin âmiridirler.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş