HANGİ HÜZÜN PDF 
Cumartesi, 24 Nisan 2021 00:00

HANGİ HÜZÜN

Hocam Fatır Suresi 34. ayette bahsi geçen “hüzün” kelimesi ile ne kastedilmek­tedir? Adn cennetlerine girecek olanlar hangi hüzünden dolayı endişeliydiler? Сevabı­nızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla...

Cevap: Dediler ki: "Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun, doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok karşılık verendir." (Fatır: 34)

Dünyada inanan ve inançlarına göre Allah'a ibadet eden, güzel ahlak sahipleri, âhirette cennete girer, çeşitli Ziynetler ve nimetler içinde gam ve tasadan uzak kalarak Allah'a hamdederler. Dünya hayatı ne kadar refah içinde geçmiş olsa da yine üzüntüden, tasadan tamamen arı değildir. Çeşitli dertlerle, tasalarla insanlar üzüntüler, sıkıntılar çekerler. Şairin dediği gibi

Âfet-i gamdan acep dünyâda kim âzâdedir

Herkesin bir derdi var, mâdem ki Âdem-zâdedir.

(Yani dünyada dertten, tasadan uzak olan yoktur. Kim olursa olsun insan oğlunun mutlaka bir derdi, kederi vardır.)

Ben çocukluğumda yazı dersi alırken hocam defterin ilk satırına bu şi’ri yazmış, ve bunu meşk etmemi, yani defter boyunca bu yazıyı kendi yazısına benzeterek yazmamı istemişti. Bu şiir, hocadan aldığım ilk meşk yazısıydı. Şimdi yeri gelmişken burada anımsadığım bu anlamlı nazmı okurlarımla paylaşmak istedim.

Cennete girmiş olan iman ve güzel ahlak sahipleri artık orada hüzün çekmezler, oradaki yaşam, her türlü tasadan üzüntüden uzak, katıksız bir mutluluk hayatıdır. Âyette, cennetteki hayata hiç tasanın bulaşmadığı, orada tam bir mutluluk hayatı yaşanacağı anlatılmaktadır. Cennetin kendisinde hüzün ve tasa söz konuş değildir. Cennet hayatı dünya hayatıyla karşılaştırılarak o hayatın mutluluğu anlatılmaktadır. Yoksa Cennete hüzün var da onlar o hüzünden uzak tutulmuşlardır anlamında değildir. Hüzün cennette değil, hüznün en kabası ve babası cehennemdedir. Allah bizleri ondan uzak tutsun.  

Âyette hayırlarda ileri geçenlerin sonucu çekici bir biçimde anlatılmıştır ki insanlar onlar gibi olmağa gayret etsin; şirki, küfrü, Allah'ın buyruklarını uygulamada ihmali ve kusuru bırakıp hayır işlerine koşsunlar.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş