KUR'ÂN HAKKINDA SORULAR (2) PDF 
Cuma, 23 Nisan 2021 00:00

KUR'ÂN HAKKINDA SORULAR (2)

(...dünden devam)

Bölgede yan yana yaşayan, kendilerinin de İbrahim soyundan geldiklerine inanan Kureyş Arapları, Yahudilerin ana dillerinde bir Kitapları olduğu gibi kendilerinin de anlayacakları dille yani Arapça ile inen bir Kitaba sahibolmak istiyorlardı. İşte bu yüzden yüce Allah son mesajını Araplar arasından seçtiği Peygamber Hz. Muhammed'e Arapça vahyetmiştir. 

2- Arapça Kur'ân okumasını bilmeyen, kendi başına namaz kıldığında Kur'ân'ı güvenilir bir Türkçe mealden okuyarak namaz kılabilir. Hasan-ı Basrî'nin talebesi Habîb-i Acemî (İranlı Habib) Arapça'yı bilmediği için Fatiha'nın Farsça çevirisiyle namaz kılmıştır. Hz. Peygamber'in, kendi ailesinden kabul ettiği Selman-i Farisî de Arapça bilmeyenlerin Farsça çeviri ile namaz kılabileceklerini söylemiştir. İmam-ı A'zam'ın da bu yönde fetvası vardır. Çünkü İmam'a göre Kur'ân iki öğeden oluşur. Mânâ ve lafız. Asıl temel öğe mânâdır. Lafız (yani dil kalıpları) ise taşıyıcı öğedir. Mânâyı Arap dili taşıyabileceği gibi başka diller de taşıyabilir. Yani dil, Kur'ân'ın tâlî öğesidir. O halde Arapça bilmeyenler, Kur'ân'ın temel öğesi olan mânâ'yı kendi dillerine naklederek yani çevirerek ibadet yapabilirler. 

Ama bu söylediğim, bireysel namaz hakkındadır. Fakat cemaatle namazda İmam'ın Kur'ân'ın Arapça orijinalini okuması gerekir. Çünkü cemaat içinde çeşitli uluslara mensup insanlar olabilir. O halde Cemaatle namazda Müslümanların ortak ve Kur'ân'ın da ana dili olan Arapça okunması gerekir. 

3- Kur'ân'ın şifresi falan yoktur. Bunlar Kur'ân'a aykırı savruk fikirlerdir. Kur'ân herkesin anlayacağı fasih Arapça ile indirilmiştir. Kamer Suresinin 17, 22, 32, 40. âyetlerinde yani dört kez "Biz öğüt için Kur'ân'ı kolaylaştırdık, öğüt alan yok mudur?" diye vurgulanarak Kur'ân'ın kolay, anlaşılır olduğu, başka âyetlerde de musfassal, mübîn yani ayrıntı ile açıklanmış, apaçık bir kitap olduğu vurgulanmaktadır. Böyle iken hâlâ Kur'ân'ın şifreli olduğunu iddia etmenin bir anlamı var mı? Bu konuyu da çeşitli yazılarımda ayrıntı ile açıklamış bulunmaktayım.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş