Efsaneyi gerçek sanma

Efsaneyi gerçek sanma

Muhterem Hocam, Hıristiyanlık hakkında vukuflu yazılar yazdınız, tebrik ederim. Ancak meraklı bir kişi olduğum için yorumlarımı sunmama izin verin.

1. Naklettiğiniz rivayetlere hala inanan, ciddiye alan Müslümanlar varsa Allah yardımcıları olsun. Başka ne denir!

2. Hıristiyanlar İsa Mesih'e Yahudilerin iki bin yıl önce yaptıklarını affetmişlerdir. Birincisi İsa Mesih herkesi affetmemizi istediği için, ikincisi de ikibin yıl önce olan bir olaydan dolayı günümüz insanlarını suçlamanın anlamsız olması dolayısı ile.

3. Hıristiyanlık ve İslam (tarihsel bir inceleme yaparsak) aynı kökten, Musevilikten gelmekle birlikte, çok değişik dinlerdir. Çok kısa ifade etmek gerekirse, biri şeriata dayanır, diğeri ise batınî değerlere önem verir.

4. İsa Mesih'in çarmıha gerildiği ve orada can verdiği delillerle belirlenmiş tarihi bir olaydır. Bundan daha önemli olarak İsa Mesih'in çarmıhta insanlık için can vermesi Hıristiyanlığın temel inanışlarındandır. İsa Mesih'in yerine başkasının çarmıha gerildiğini söylemek Hıristiyanlığın batıl olduğunu söylemek gibidir. İyi dilek ve saygılarımla, Ahmet A. Özgüneş

Cevap: O sizin inanışınız. Kur'ân İsa'nın çarmıha gerilmediğini söylüyor. Yahudi bilim adamları da böyle bir olayın olmadığını belirtiyorlar. Bu çarmıha gerilme olayı Hint efsanelerinden aktarma bir olaydır. Tarihte aynen İsa gibi çarmıha gerildiği anlatılan 17 insan vardır. Hepsi de efsane. En belirgin örneklerinden biri Hintli Krişna'dır. Aynen İsa misalinde olduğu gibi. Tıpa tıp aynı. Biz Kur'ân'ın dediğine inanırız. İsa Mesih'in kendini insanlığa feda etmiş olması da akıl ve mantığın alacağı bir şey değildir. Hatta sizin ikinci maddede yazdığınız ilkeye de aykırıdır.

Çünkü orada: “ikibin yıl önce olan bir olaydan dolayı günümüz insanlarını suçlamanın anlamsız olması dolayısı ile” Hıristiyanların, Yahudilerin İsa Mesih’e yaptıkları zulmü affettiklerini söylüyorsunuz. Peki, kardeşim, Hıristiyan insanlar, ikibin yıl önce yapılan bir kötülüğü, günahı affediyorlar, şimdiki Yahudileri, ikibin yıl önceki Yahudilerin günahından sorumlu tutmuyorlar da Allah kullarını yüzbinlerce, hatta belki milyonca yıl önce yapılan bir günahtan ötürü nasıl affetmiyor ve yüzbinlerce yıl sonra gelmiş insanları bundan sorumlu tutuyor?

İsa Tanrı'dan daha mı merhametli ki kendini insanlığa feda ediyor? İnsanların acıması, şefkat ve merhameti Allah’ın acıması, şefkat ve merhametiyle kıyaslanabilir mi? Bunun mantıklı yanı var mı ve bu düşünce Allah’ın af ve merhametiyle bağdaşır mı? Kaldı ki ilk insanın işlediği suç neden potansiyel olarak bütün insanlara geçsin? Bu Allah'ın adaletine sığar mı? Suç işleyen kim ise, ceza da onadır? Allah kullarını affedecekse İsa'nın asılmasına veya çarmıhlanmasına ne gerek var?

Ancak ilkel insanlar böyle şeylere inanırlar. Kur’ân bu inancı reddediyor ve babanın günahından evladın sorumlu olmayacağını vurguluyor.

Biz böyle efsanelere inanmayız. Hıristiyanlığın orijinaline inanırız ama bu çarmıh olayı, ebedi suç inancı, üçleme inancı hep Hint ve Mısır efsanelerinin Hıristiyanlaştırılmasından ibarettir. Bunu yapan da Yeni Eflatun denilen Mısırlı Plotin (M S. 203-270) dir. Siz öyle inanıyorsunuz size sözümüz yok ama bizim akıl ve mantığa sığmaz şeylere inanmamızı veya bunları kabul etmemizi beklemeyin lütfen.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş