KUR'ÂN HAKKINDA SORULAR (1) PDF 
Perşembe, 22 Nisan 2021 00:00

KUR'ÂN HAKKINDA SORULAR (1)

Selamu aleyküm hocam birtakım sorularım var cevaplayabilir misiniz acaba. Şimdiden Teşekkürler. Allah razı olsun 

1: Kuran-ı Kerim’in dili Arapça, peki Peygamber efendimizin Arap olmasında veya Arap coğrafyasında dünyaya gelmesinde özel bir sebep var mı?

2: Namazda Sureler Türkçe okunabilir mi?

3: Hocam Kuran-ı Kerim’in içinde şifrelerin olduğu söyleniyor. Mademki herkesin anlayacağı yalın bir kitap, neden içerisinde şifreler mevcut?...

Cevap: Sorduğunuz sorular yüzlerce kez cevapladığım şeylerdir. Allah her millete peygamber göndermiştir. Arapların şifahi yani geleneksel bir dini vardı ama İlâhî kitaba bağlı dinleri yoktu. Onların da hareketlerini düzenleyecekleri İlâhî bir Kitaba ihtiyaçları vardı. Bölgede yaşayan Yahudi ve Hıristiyanların Kitapları vardı: Tevrat ve İncil. Onlarla yan yana yaşayan Araplarda İlâhî bir Kitaba sahibolmanın özlemi içinde idiler. Şunu belirtelim ki: Dünyanın çeşitli yörelerinde peygamber görevi yapan insanlar çıkmıştır ama bugün insan toplulukların bağlı bulunduğu üç İlâhî din hep Orta Doğu denilen bölgeden çıkmıştır. Tevrat Filistin Sina bölgesinde yaşayan Yahudiler arasından çıkan Hz. Musa'ya verilmiştir. Tevrat yasalarının zamanla materyalizme kayması ve hurafelere belenmesi üzerine yine Yahudi İsa’ya İncil verilmiştir. İncil'in asıl misyonu maddileşen Yahudi dinini asıl ruhaniyetine döndürmektir. Tevrat Yahudilerin dili İbrancadır. İbranca'nın zamanla gelişmesiyle Aramca’ya dönüşmesiyle Hz. İsa'ya Aramca İncil gelmiştir. Ama Hz. İsa asıl dini tamamlayamadığını, kendisinden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberin dini tamamlayacağını söylemiştir. Bu peygamberin, Yahudilerin kardeşleri arasından çıkacağını söylemiştir. Yahudilerle Kureyş Arapları amcazadedirler. Zira Hz. İbrahim Aleyhisselâm'ın iki oğlu vardı: İsmail ve İshak. Hz. İbrahim tarafından Mekke bölgesine bırakılan İsmail'in Cürhüm Araplarından bir kızla evlenmesi sonucunda Kureyş Arapları türemiştir. Filistin bölgesinde kalan İshak'ın da iki oğlu vardı: Ya'kub ve Esav. Ya'kub'un unvanı Allah'ın kulu anlamında İsrail'dir. İşte Ya'kub'un on iki oğlu vardı. Yusuf da bunlardandı. Ya'kub'un oğullarından Yahuda'dan türeyenlere Yahudi dendiği gibi Ya'kub'dan türeyen nesle de İsrail Oğulları denmiştir. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Araplarla Yahudiler aynı bölgede yaşayan amcazadelerdir. Tabii İsmail soyu ana dilleri olan Arapça konuşurken İsrail Oğullarının ana dili de İbranca olmuştur. 

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş