TERÂVÎH NAMAZI (5) PDF 
Cuma, 16 Nisan 2021 00:00

TERÂVÎH NAMAZI (5)

(...dünden devam)

Bundan sonra "ve sallâllahu alâ'nnebiyyi ve âlâ âlihî ve selleme" deyip Hz. Hasan(r.a.)in kunutunu okumak daha iyidir. Hz. Hasan diyor ki: "Bana Allah'ın Resûlü (s.a.v.) birkaç kelime öğretti, onları vitirde söylüyorum:

"Allâhummehdinî fimen hedeyt ve ‘âfinî fimen ‘âfeyt ve tevellenî fîmen tevelleyt ve bârik lî fimâ a‘ṭayt ve kınî şarra mâ-kaḍayt fe-inneke takḍî velâ yukḍâ ‘aleyk. Ve innehû lâ yežillu men-vâleyte (velâ ye‘izzu men ‘âdeyt) Tebârekte rabbenâ ve te‘âleyt. Feleke’l-hamdu ‘alâ mâ kaḍayte"

Anlamı: Allahım, beni doğru yola ilettiklerin arasına kat, sağlık ve dirlik verdiğin kimselerden eyle; koruyup kolladıklarından eyle. Bana verdiğin nimetleri bereketli, kutlu eyle. Yaptığın ve yarattığın şeylerin kötülerinden, zararlarından koru. Hüküm veren, dilediğini yapan yalnız sensin. Kimse sana hükmedemez. Senin ko­ruduğun ezilmez, senin sevmediğin de yücelmez. Ey Rabbimiz sen kutlusun, temizsin, yücesin. Yaptığın her işten, verdiğin her hükümden ötürü sana hamdolsun.

Kunutu okuyamayan kimse:"Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fî'1-âḫireti haseneten ve kınâažâbe'n-nâr: Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, âḫirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru!"Yahut üç kere"Allâhumma'ğfirlî: Allahım beni bağışla!" veya sadece üç kere "yâ Rabbî, yâ Rabbî, yâ Rabbî!"der.

Kunut yalnız vitr namazında okunur. Fakat normal haller dışında bir belâ, savaş, kıtlık gibi zamanlarda Allah'tan yardım istemek amacıyla bütün namazlarda rükû'dan doğrulunca okunur. Hz. Enes, Peygamberimizin, yetmiş Kurrâ'yı şehîd eden Ra'l, Zekvân ve Useyye kabilelerine karşı sabah namazında rükû'dan sonra kunut ettiğini, daha sonra bunları yenilgiye uğratınca bıraktığını söylemiştir.

Peygamberimizin vefâtından sonra Hz. Alî de sabah namazında kunut etmiştir. Sevrî ve Ahmed ibn Hanbel'e göre Müslümanlara bir belâ erişince açık okunan namazlarda imam kunut eder. Bütün hadîsçilere göre bir belâ, afet sırasında bütün namazlarda kunut meşru'dur (Merâkî’l-Felâh, s. 108-109).

Vitr yalnız Ramazan’da cemâatle kılınabilir. Ramazan dışında vitri yalnız kılmak lâzımdır.

İmama vitrin üçüncü rek‘atında yetişen kimse, kunuta yetişmiş olduğu için geri kalanı kazâ eder, artık kunutu okumaz. İmama ikinci rek‘atta yetişen de böyledir. Kunutta imama yetişmiş olduğundan geri kalanı kazâ ederken kunut okumaz. İmam kunutu okuduktan sonra yukarıda kaydettiğimiz Hz. Hasan duâsına başlar ve onu açıktan okursa İmâm Ebû Yûsuf'a göre cemâat de onunla beraber okur. (Şâfiîler kunutu, sabah namazının ikinci rek‘atının rükû­undan doğrulduktan sonra yaparlar.)

 

Vitr, cemâatle kılındığında imam, tekil fiil kiplerini çoğul şeklinde okur. "Allâhummehdinâ ve âfinâ" gibi.

 

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş