TERÂVÎH NAMAZI (3) PDF 
Çarşamba, 14 Nisan 2021 00:00

TERÂVÎH NAMAZI (3)

(...dünden devam)

Rivâyetlerden anlaşılıyor ki, Hz. Ömer devrinden başlamak üzere halk ilâvelerle terâvîh kılmışlar; kimi, terâvîhi vitirle beraber 21, kimi 23, kimi 39, kimi 41, kimi 47, kimi 49 rek‘at kılmıştır. Bunlar Peygamberimizin sünneti değildir. Peygamberimiz sadece sekiz rek‘at Teheccüd ̶ buna sonradan terâvîh denmiş ̶, bir rek‘at da vitir kılmıştır ki tamamı dokuz rek‘at eder. Buna iki rek‘at olan sabahın sünneti de eklenince tamamı on bir rek‘at olur. İşte Peygamberimizin, gerek Ramazanda, gerek Ramazan dışında en çok kıldığı nâfile namaz rek‘atı bu kadardır. Bu kadarını kılan, Peygamber Aley­hisselâm’ın sünnetini yerine getirmiş olur. Fazlasının sınırı yoktur. Kişi istediği kadar nâfile namaz kılabilir.

Terâvîh, yatsı namazından sonra kılınır. Vitri terâvîhten önce de, sonra da kılmak sahîhtir. Ama sonra kılmak daha efdaldir. Terâvîhi gecenin üçte birine, hattâ yarısına kadar ertelemek güzeldir. Gece namazının en üstünü, sonuna doğru kılınan namaz olduğundan terâvîhi gece yarısından sonraya bırakmakta bir kerâ­het yoktur. Bununla beraber kılamama ihtimaline karşılık gece yarısından evvel kılmak daha doğrudur. Câmide terâvîhin ortasında gelip namaza yetişen kimse önce yatsıyı kılar, sonra terâvîhe uyar. İmamla beraber vitri de kılar, geri kalanını sonra tamamlar. Yirmi rek‘at olarak kılınması te‘âmül haline gelmiş olan terâvîh, on selâm ile kılınagelmiştir. İki rek‘atta bir selâm verilir. Her çift başında oturmak şartıyla dört rek‘atta bir selâm vermek, kasten olursa mekrûhtur. Sekiz, on rek‘atta bir selâm vermek de câizdir. İki rek‘atta oturmak şartıyla 20 rek‘atı bir selâm ile kılmak da câiz, fakat mekrûhtur. Her dört rek‘attan sonra kıldığı rek‘at miktarınca oturunca, terâvîhle vitr arasında da yine o miktar oturmak müstehabdır. Otururken dileyen tesbîh, tehlîl ve tekbîr ile meşgul olur.

Terâvîh namazını "hatim"le kılmak da güzeldir. Ebû Hanî­fe'nin bir kavline göre, her rek‘atta on âyet (bir sayfa) okumak suretiyle hatmedilir. Şâ­yet terâvîhi hatimle kıldırmak cemâati usandıracaksa, onları bıktırmaya­cak kadar okunur.

Terâvîhte kelimeler belli olmayacak şekilde okumak, ta'dil-i erkânı terk et­mek gibi saygıya aykırı şeylerden kaçınmak lâzımdır. Bazı kimseler, 20 rek‘atı 8-10 dakika içinde kılıverirler. Böyle namaz kılmak çok kötü bir şeydir. Namazda önemli olan rek‘at sayısının fazlalığı değil, namazdaki saygıdır. Saygı ile kılınan iki rek‘at namaz, saygısız kılınan bin rek‘attan hayırlıdır. Hasan-ı Basrî, "Zer­re miktarı sağlıklı vera'ın (saygı ve huşû‘un), bin batman oruç ve namazdan hayırlı" olduğunu belirtmiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş