PEY­GAM­BE­Rİ­Mİ­ZE SA­LÂT U SE­LÂM GE­TİR­ME­NİN FA­ZÎLE­Tİ (6) PDF 
Salı, 16 Şubat 2021 00:00

PEY­GAM­BE­Rİ­Mİ­ZE SA­LÂT U SE­LÂM GE­TİR­ME­NİN FA­ZÎLE­Tİ (6)

(...dünden devam)

Kanâatimize göre, özellikle son rivâyetlere sonradan katmalar olduğunda şüphe yoktur. Bunlar, Peygamber’e salât ve selâm okumayı teşvik için üretilmiş sözlerdir. Bunlar motamot doğru olmasa da bu rivâyetlerin tümü, Hz. Peygamber’e salât ve selâm okumanın fazilet ve sevâbını belirtir. Bu bakımdan rivâyetleri buraya aldık. Âyette de Allah, Elçisine salât ve selâm etmeyi buyurmuş olduğundan, bu rivâyetler âyetin ruhuna ters değildir. Ancak bu rivâyetlerde katmaların ve abartıların olduğu da açıktır.

Hadis Kitaplarının dualar bölümünde Peygamber’in namazın oturuşlarında, secdelerinde yaptığı duâları tebit etmişlerdir. İşte bunlara göre Peygamberimizin, oturuşlarda şöyle duâ ettiği anlaşılmaktadır:

"Et-tehiyyâtu lillâhi va'salâvâtu va't-tayyibâtu esselâmu aley­nâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn ve rahmetullahi ve berekâtuh. Eşhedu en-lâilâhe illallah.

Allâ­hum­mağfir lî mâ kaddemtu ve mâ aḫḫartu ve mâ esrartu ve mâ a‘lentu ve mâ ente a‘lemu bihî minnî, ente’l-­mu­kaddimu ve ente’l-­mu­aḫḫiru lâ ilahe illâ ent.

Allahumme rabbenâ âtinâ fiddunyâ haseneten ve fi'l-âhirati haseneten ve kına ‘azabe'n-nâr, bi-rahmetike yâ erhame'r-rahimîn. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve li'l-mu'minîne yevme yekumu'l-hisâb. Bi-rahmetike yâ erhame'rrâhimîn. Ve selâmun ‘alâ'l-murselîn ve'l-hamdu lillâhi rabbi'l-‘âlemin."

Tehiyyenin çoğulu olan tehiyyât, saygılar, selâmlar, anlamına gelir. Et-tehiyyâtu lillâh: mülk, büyüklük ve her türlü sözlü ibâdetler; salâvât, bedenî ibâdetler; tayyibât ise malî ibâdetler hep Allah'a özgüdür. Bize ve Allah’ın tüm salih kullarına esenlikler olsun.

Allahım! Önce yaptığım, sonra yapacağım, gizli ve açık yaptığım ve senin bende olduğunu bildiğin bütün günahlardan ötürü beni bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka tanrı yoktur) [1] .

Allahım, Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, âhiret'te iyilik ver, ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetinle bizi Ateş azabından koru. Rabbimiz, hesap günü beni, anamı, babamı ve bütün mü'minleri bağışla. Ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetinle duamızı kabul buyur. Selâm peygamberlere, hamd âlemlerin Rabbi Allah'a.

Allah’ın en büyük Elçisine yüzbinlerce salât ve selâm olsun.

 

 ***[1]. Tirmizî, Da‘avât, 32

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş