NA­SIL ZİKRET­ME­Lİ PDF 
Cuma, 05 Şubat 2021 00:00

NA­SIL ZİKRET­ME­Lİ

(...dünden devam)

Zikir, tasavvufta sistemleştirilmiş, bazı esaslara bağlanmıştır. Tasavvuf usulûne göre aşağıdaki şekilde zikir yapılırsa ruh gitgide sâfiyyet kazanır:

Mümkünse gecenin son üçte birinde, değilse günün uygun bir saatinde abdest alıp iki rek’at namaz kılmalı, kıbleye karşı oturup 25 kere "Estağfirullah" dedikten sonra bir Fatiha, üç ihlâs, üç salavât-ı şerîfe okuyup sevabını Hz. Peygamber Efendimizin ve evliyâullâhın ruhlarına bağışlamalı, on beş dakika kadar âhireti düşünmelidir. Bundan sonra dilini üst damağına yapıştırarak sadece kalbiyle "Allah, Allah, Allah..." diye zikretmelidir. Allah’ı böyle anarken kâinatta O’n­dan başka her şeyin yok olduğunu, yalnız O’nun var olduğunu düşünmelidir. 45-50 dakika kadar böyle zikrettikten sonra yine bir Fatiha, üç ihlâs, üç salavât-ı şerîfe okuyup Peygamber Efendimizin ve evliyâullâhın ruhlarına bağışlayıp kalkmalıdır. Bundan sonra da işinin başında, çalışırken, gezerken her yerde Allah’ı unutmamaya gayret etmelidir. Bu tür zikir netîcesinde kalb sâfiyyet kazanır, hattâ bazı nurlar görünebilir ama böyle nurlar görünsün diye değil, sırf Allah’ın rızâsına ermek için O’nun adını anmalı, aşk-ı ilâhîye yanmalıdır. İnsanı gerçek kemâle ulaştıran, şüphe yok ki aşk-ı ilâhîdir, yani Allah sevgisidir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş