İS­LÂM TASAV­VUFUN­DA Zİ­KİR, ÜÇE AY­RI­LIR (2) PDF 
Perşembe, 04 Şubat 2021 00:00

İS­LÂM TASAV­VUFUN­DA Zİ­KİR, ÜÇE AY­RI­LIR (2)

(...dünden devam)

Bir adam geldi, "Yâ RasûlAllah!" dedi, "bana söyleyeceğim (güzel) bir söz öğret." Buyurdu ki:

"لاَ إلٰهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، الله أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ ِلله كَثِيرًا وَسُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِالله الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.Lâ ilâhe illAllahu vaḥdehû lâ şerîke leh. Allahu ekber kebîrâ. Ve’l-ḥamdu lillâhi kešîran ve subḥânAllahi rabbi’l-'âlemîn. ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-‘azîzi’l-ḥakîm." de."

A‘râbî: "Bu Rabbim için. Ya benim için ne diyeyim?" dedi. Allah’ın Rasûlü buyurdu ki: ‘اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِىAllahümmağfir lî verḥamnî vehdinî verzuḳ­nîde. (Müslim, Zikir, 10)

Hz. Cüveyriye (ra)’dan: Hz. Resûl Cüveyriye’nin yanından ayrılırken Cüveyriye oturmuş ibâdet ediyordu. Resûlullah gitti, dolaştı, geldi. Cüveyriye hâlâ öyle oturuyordu. Rasûlullah buyurdu ki: "Ben senden sonra dört kelime söyledim, onlar senin akşama kadar söyleyeceklerinle tartılsa (benim söylediklerim) ağır gelir:

"سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِSubḥânAllahi ve biḥamdihî ‘adede ḫalḳıhî, ve rıḍâ nefsihî, ve zinete ‘arşihî ve midâde kelimâtihî."

"Yüce Allah’ı, yaratıkları sayısınca sözlerinin mürekkebi kadar tesbîh ederim." (Müslim, Zikir, 19; Tirmizî, De‘avât, 104)

" ‘Lâ ḥavle ve lâḳuvvete illâ billâh’ de. Çünkü bu, cennet hazînelerinden bir hazînedir." (Buḫârî, Müslim (et-Terğib, II, 443))

"Kim Bakara Sûresinin sonundan iki âyet okursa onlar ona yeter." (Buḫârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, İbn Ḫuzeyme (et-Terğib, II, 446))

Bakara Sûresinin sonundan iki âyet,"âmene’r-rasûlü" ile onun devamı "lâ yukellifullâh" âyetleridir.

"Rasûlullah buyurdu ki: "Biriniz bir gece içinde Kur’ân’ın üçte birini okumaktan âciz mi?" Bu Ashâba güç geldi. Dediler ki: "Hangimiz buna güç yetirir yâ Rasûlullah?" Buyurdu ki: "Allahu’l-vâḥidu'ṣ-Ṣamed, Kur’ân’ın üçte biridir." (Buḫârî, Müslim Nesâî (et-Ter€îb, II, 447))

Peygamberimiz (sav) şöyle de tekbir ederdi:

"لاَ إلٰهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصْرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ اْلأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ. Lâ ilâhe illAllahu vaḥdehû e‘azze cündehû ve naṣara ‘abdehû ve ğalebe’l-aḥzâbe vaḥdehû felâ şey’e ba‘deh."

Ma‘nâsı: "Allah’tan başka tanrı yoktur. O, askerini güçlendirdi, kuluna yardım etti, tek başına birleşik kuvvetleri bozdu. O’ndan sonra hiçbir şey yoktur." (Müslim, Zikir, bâb: 18)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş