İS­LÂM TASAV­VUFUN­DA Zİ­KİR, ÜÇE AY­RI­LIR (1) PDF 
Çarşamba, 03 Şubat 2021 00:00

İS­LÂM TASAV­VUFUN­DA Zİ­KİR, ÜÇE AY­RI­LIR (1)

(...dünden devam)

1-Zikr-i celî veya zikr-i cehrî

2-Zikr-i ḫafî veya zikr-i sırrî

3-Zikr-i kalbî

Açıktan Allah’ın adını veya kelime-i tevhîd vs. den birini lisanla zikretmek açık zikirdir. Nefesle yapılan zikir hafî veya sırrî zikirdir. Allah’ı kalben düşünmek sûretiyle yapılan zikir, kalbî zikirdir. Zikrin en üstünü Allah’tan başka her şeyi unutarak sadece Allah’ı düşünmektir ki bunun için sürekli bir çaba ve temrîn gerektir. İnsan nefsini ıslâh edip kemâle ulaştıran zikirdir.

Aşağıdaki hadislerde Peygamber (sav) çeşitli zikirlerin sevabını anlatmaktadır:

"Zikrin efdali ‘(لاَ إلٰهَ إلاَّ اللهLâ ilâhe illallah), duânın efdali (اَلْحَمْدُ ِلله) el-hamdu lillâh’ dır." (Tirmizî, De‘avât, 9)

Kim on kere:

"لاَ إلٰهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh lehu’l-mulku ve lehu’l-ḥamdu ve huve ‘alâ kulli şey’in ḳadîr."

Ma‘nâsı: "Allah’tan başka ilâh yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O her şeye kâdirdir." derse, İsmail oğullarından dört cana hürriyet kazandırmış gibi olur." (Müslim, Zikir, 10)

Aynı hadisin Müslim'deki başka bir varyantına göre: "Bunu günde yüz kere söyleyen kişi on köle âzâd etmiş sevabı alır, kendisine yüz iyilik yazılır, yüz günahı affedilir, bu zikir, o gün akşama kadar kendisini şeytandan koruyan bir kalkan olur." (Müslim, Zikir, 10)

"Dile hafif, mîzânda ağır, Rahmân’a sevgili iki kelime vardır: ‘سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيمِ SubḥânAllahi ve biḥamdihî subḥânAllahi’l-‘aẓîm’."

Ma‘nâsı: "Yüce Allah’ı tesbîh eder, büyük Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. O’nun şânı yücedir." (Buḫârî, Müslim (et-Terğib, II 420); Tirmizî, De‘avât, 60)

"Kim lâ ilâhe illallah" derse, cennete girer veya cennet ona vâcib olur. Kim de yüz kere "SubhânAllahi ve bihamdihî" derse Allah ona yüz yirmi dört bin hasene yazar." Dediler ki: "O halde yâ Rasulâllah! Bizden kimse helâk olmaz." Buyurdu ki: "Hayır, biriniz (âhirete) öyle iyilikler getirir ki onlar dağa konsa ağır basar. Sonra nimetler gelir, o haseneleri giderir. Sonra Rabbin rahmeti uzanır (da o kimseyi kurtarır)." (et-Terğib, II. 421-22)

"سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ ِلله وَلاَ إلٰهَ إلاَّ الله وَالله أَكْبَرُSubḥânAllahi ve’l-ḥamdu lillâhi ve lâ ilâhe illAllahu vAllahu ekber." Benim için Güneş'in üzerine doğduğu her şeyden daha sevgilidir." (Müslim, Zikir, 10 Tirmizî (et-Terğib, II 424))

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş